Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Moss

Moss - flere foreninger


Levert til Moss by- og industrimuseum, høsten 2012

 Årstall; Foreningsnavn

1945 – 1960: Ungdomsliv Moss IUF - protokoll
1955 - 1959: Referatbok for Hobbyklubben for piker
1959 – 1962: Kristen Ungdoms Fellesnemd
1919 – 1968: Kambo bedehus - protokoll
1941 - 2001: Styreprotokoll for Santalmisjonen Ungbirken
1956 – 1987: Ungbirken - protokoll
1988 – 2001: Ungbirken - protokoll
1931 - 1937: Pikeforeningen Ungbirken
1938 – 2001: Pikeforeningen Ungbirken
1920 – 1940: Kassabok for Moss Indremisjon
1937 – 1965: Regnskapsprotokoll Moss Indremisjon
1884 - 1896: Moss Indremisjon - protokoll
1889 – 1932: Moss Indremisjon - protokoll
1896 – 1920: Moss Indremisjon - protokoll
1920 – 1928: Moss Indremisjon - protokoll
1929 – 1940: Moss Indremisjon - protokoll
1940 – 1965: Moss Indremisjon - protokoll
1965 - 1979: Moss Indremisjon - protokoll
1924 - 1932: Medlemsfortegnelse for Moss og omegns Indremisjon
1884 - 1959: Festskrift Moss Indremisjon gjennom 75 år
1937 - 1945: Indremisjonens ungdomsforening - Ungdomsliv
1931 - 1933: Birkebladet
1933 - 1945: Birkebladet
Alfabetisk protokoll – diverse ad. Moss Bedehus
Diverse papirer: brev, skjøter etc.
Diverse historiske bilder