Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Fra «Gule priser» til menighetssenter

Det var fullsatt sal på Åmli menighetssenter da det ble holdt fest for innbudte gjester.
Foto: Ole-Martin Storemyr

Helgen 18.–19. oktober ble menighetssenteret offisielt tatt i bruk. På lørdagen var det stor fest for innbudte gjester, på søndagen ble selve innvielsen foretatt.

For å gjøre Coop-butikken om til menighetssenter, måtte det et omfattende dugnadsarbeid til. Ildsjelene i de tre forsamlingene har stått på i mange måneder. Ja, selv lørdagen da det ventet storinnrykk, måtte det dugnadsinnsats til.

Under festen på lørdag ble det sterkt understreket at dugnadsarbeidet har knyttet medlemmene i de tre forsamlingene sterkt sammen. Det ble sagt at det har vært et fantastisk flott fellesskap mellom de tre som har bygd opp senteret.

Gudmund Sigridnes fra Misjonsmenigheten som har vært pådriver for å få til senteret, var tydelig på at dette var noe som Jesus ville. Derfor har huset blitt slik det ble, og derfor er det stor forventning til stedet.
Det var styret i Åmli Misjonsmenighet som tok det første initiativ. De gikk til pinsemenigheten, som sa ja til å være med. Deretter henvendte Normisjon seg til de to og spurte om de også fikk være med. Olav Kleivene takket for at Normisjon fikk bli med på dette, og la til:
– Dette er noe av det gildeste jeg har fått være med på.

Tidligere sokneprest Steinar Nordli sa i sin festtale at senteret er noe som Gud har villet og velsignet. Når Gud står bak, blir resultatet bra. Når vi står sammen, er vi mye sterkere enn da vi var alene.

Festkvelden bød på mange hilsener. Bl.a. fra Åmlis ordfører Reidar Saga og Arne Inge Vålandsmyr fra Normisjon region Agder. Den sistnevnte la de tre samarbeidende forsamlingene på hjertet, at det er nå den store jobben med å fylle huset begynner. Da er det viktig å bruke bønnens kanon.