Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Drømmen ble virkelighet!

Mange kirkeledere og mange villige ben som vil bære ordet inn i fjell og hjerter.
Foto: Foto: Kristin Bøhler

Han hadde en drøm for Bhutan og Santalmisjon bar den videre. I 33 år gjorde mange misjonærer i Santalmisjon tjeneste i Bhutan på sykehus og blindeskole. Spedalske ble renset, blinde fikk synet igjen og mange ble friske. Men det var et tegn på Guds rike vi ikke fullførte den gang: «Godt nytt til de fattige». Men drømmen levde videre, Normisjon har båret den inntil i dag.

En liten gruppe kristne Østbhutanesere har i 20 år arbeidet med å gjøre evangeliet tilgjengelig for folket i Øst Bhutan. Normisjon har gått med dem i alle disse årene. Wycliffe har bidratt med faglig støtte.

Torsdag den 6. november ble drømmen virkelig! Evangeliet kan gis til de fattige i Øst Bhutan, det Nye Testamentet er oversatt, trykket og ble nå gitt i hendene på mange kristne østbhutanesere!


Endelig er Ordet i hendene til folket i Øst Bhutan, skrevet med det tibetanske alfabetet.

Drømmen om Ordet på østbhutanesisk ble virkelighet. Men også en drøm om mange føtter ble virkelighet. Føtter som kan gå med fred inn i landet og dele ordet på deres eget morsmål, ordet som reiser opp, gir liv, og skaper hva det nevner.

Foruten Ordet, har de fått sitt språk skrevet ned og en grammatikk er utarbeidet av Erik Andvik, som kan tjene utviklingen og bruken av språket i framtiden.

Merkedag
Torsdag 6. november ble en merkedag i Bhutans kirkehistorie.


Omkring 200 mennesker var samlet på den indiske siden av grensen.

Pastorer og ledere fra mange små menigheter rundt om i landet var samlet for glede seg og gi vår Herre takk og pris. Alle var vi samlet i bønn om at Ordet må få ben å gå på som bringer Gudsriket til folket i øst. Til sammen 170 000 kvinner og menn som lever i og utenfor Bhutan, snakker dette språket. En merkedag for en folkegruppe som tidligere har vært uten skriftspråk.

Vi deler en drøm med mange i dag, en dag vil vi se hele bibelen på deres språk. De er allerede godt i gang. Normisjon vil fortsatt gå sammen med dem videre med god fagelig hjelp fra Wyclif.
Fra Lars Skrefsrud går oppfordringen videre i dag, ikke glem Bhutan!

Vi vil ikke glemme!