Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bygging av ny hall på Bibelskolen i gang

Foto: Lasse Dollis Spilling

Selve bygget skal etter planen reises i januar. Endelig ferdigstillelse er juni 2015. Hallen er en kunstgress- og festivalhall, og vil trolig få navnet «Normisjonshallen». Den skal åpnes ved organisasjonens storstevne Sommer i Sør og generalforsamling 29. juni 2015.

På bildet over – tatt av Lasse Dollis Spilling – viser rektor Kjetil Vestel Haga hvor hallen skal bygges, til høyre idretts- og friluftslærer Bjarte Sandal.

Festivaler og stevner til sommeren
Til stevner og større arrangementer, vil hallen ha kapasitet til mer enn 1700 personer. Hallen har et areal på 52x30 meter, og blir 13 meter høy. Allerede til sommeren er det inngått avtaler med to store aktører.

Normisjon satser stort i egen hall på Sommer i Sør og generalforsamling 29. juni til 5. juli. Her kommer artister som Maria Arredondo og Torstein Sødal, The Nordic Tenors og Hilde Svela. Av talere kommer blant annet Irene Cave fra IMI Kirken, gen sek i Normisjon Anne Birgitta Langmoen Kvelland og Arne Skagen. Sistnevnte er kjent for boka «Endelig mandag».
22.–26. juli lanserer IMI Kirken fra Stavanger en ny festival kalt «Åpen Himmel». Festivalen vil bygge videre på Åpen Himmel-konseptet, som er en konferanse som holdes hver september og januar i IMI Kirken, og nylig samlet drøyt 800 mennesker. Her vil en møte talere som Leif Hetland som driver sin misjonsorganisasjon GMA med arbeid i 22 land, og den internasjonale kapasiteten Mike Breen fra 3DM. Dette betyr at hallen vil trekke betydelige folkemengder og resurspersoner til byen i løpet av sommerhalvåret.

Først og fremst for byen
Først og fremst vil hallen bety en betydelig styrking for skolens egne studenter. Idrett- og friluftslinjen får med dette et skikkelig løft, og større arrangementer i skolens regi får en ny scene.
   – I tillegg er det viktig for oss at hallen skal være en berikelse for byens innbyggere ved å tilby gode treningsfasiliteter gjennom vinterhalvåret. Dette kan være et stort fortrinn i oppkjøringen til sesongen, sier rektor Kjetil Vestel Haga.

Skolen har hatt samtaler om utleie med både FK Jerv, Imås IL og Amazon. I tillegg har lacrosse-miljøet på UiA vist interesse.
   – Vi fortsetter en god dialog med det lokale idrettsmiljøet, og vil gjerne komme frem til utleieløsninger i løpet av neste halvår, sier rektor.

Kostnadsramme og drift
Hallen har en vedtatt kostnadsramme på inntil 17,4 millioner pluss tomtekostnader. Skolen kvalifiserer ikke for spillemidler. Dette betyr at hallens drift skal finansieres gjennom skiltreklame og utleie. En gruppe fra skolen arbeider for tiden med å kontakte næringslivet både nasjonalt og lokalt for å selge profileringsplass i hallen.
   – Selv om signalene fra ordfører og rådmann om økonomisk støtte til prosjektet har vært negative, håper vi på en mer positiv holdning fra kommunalt hold når man nå ser at prosjektet blir en realitet, sier Haga.