Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Gå Ut Senteret flytter til Trondheim

Gå Ut Senteret i Hurdal
Foto:

Dersom Utdanningsdirektoratet godkjenner flyttingen vil skolen være overflyttet fra og med skoleåret 2015/2016. Bakgrunnen for vedtaket er at Normisjon mener det ikke er grunnlag for å drive skolen videre i sin nåværende form.

Enklere drift
Det har siden juni vært gjennomført en omfattende utredning for å kartlegge skolens alternativer og muligheter for videre drift. Alternativet som skolens årsmøte og Normisjons landsstyre har bestemt seg for, innebærer en flytting til Trondheim og en etablering av skolen der, i samarbeid med Salem Menighet Normisjon Trondheim. I Trondheim vil skolen kunne ha en enklere driftsløsning. Skolens formål og visjonsformulering «Vi vil utfordre og utruste til tjeneste for Jesus på tvers av grenser», vil danne grunnlag for skolen også i fremtiden.

- Jeg tror og håper at vi nå får et Gå Ut Senter som vil vise seg bærekraftig i lang, lang tid. Normisjon er i mine øyne helt avhengig av å ha en skole som har sitt utgangspunkt i internasjonal misjon og som skaper begeistring, utfordrer og utruster til misjon. Skolen skal også skape et miljø for refleksjon omkring tverrkulturell misjon, sier styreleder ved Misjonsskolen Gå Ut Senteret, Ole Martin Rudstaden.

Knyttes til en menighet
- Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Hurdal har gjennom 30 år betydd utrolig mye for Santalmisjon og senere for Normisjon. Skolen har en stolt historie og har spilt en sentral rolle i arbeidet med å oppfylle disse to organisasjonenes visjoner. Nå må vi imidlertid se framover og sørge for at Misjonsskolen Gå Ut Senteret i Trondheim viderefører dette arbeidet. Det å knytte skolen opp mot et levende og pulserende menighetsmiljø tror vi vil være en styrke både for skolen og menigheten, sier generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Kjenner glede
- Dette er både en gledelig og en vemodig dag. Vemodig fordi vi skal flytte fra Hurdal, som har betydd mye for så mange. Vi tenker spesielt på konsekvensene som dette får for de ansatte og tror at noen GUS-venner vil kjenne skuffelse over avgjørelsen om flytting. Samtidig kjenner vi glede over mulighetene for et bærekraftig Gå Ut Senter i Trondheim, og håper engasjementet for Misjonsskolen Gå Ut Senteret kan flytte med dit, sier Langmoen Kvelland.

De som allerede har søkt studentplass for skoleåret 2015/2016, vil få informasjon om denne flyttingen og blir tilbudt studiested i Trondheim. Det vil i perioden fremover bli utredet hvilke muligheter som finnes for eiendommen i Hurdal, etter at Misjonsskolen Gå Ut Senterets drift er flyttet sommeren 2015.

LES MER: Informasjon om Gå Ut Senteret i Trondheim