Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Oppbyggelig

Fra frykt til glede


Det må ha vært en voldsom opplevelse for gjeterne på markene utenfor Betlehem julenatten. Mens de var der ute og passet på sauene sine, sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. Reaksjonen uteble ikke. «De ble overveldet av redsel» (Luk 2,9).

Den Gud vi mennesker har med å gjøre, er en hellig Gud. I hans nærhet avdekkes avstanden mellom Gud og oss syndige mennesker. Den gjør oss fortapte inn for ham. Mange personer vi leser om i Bibelen, opplevde det slik. Som f.eks. profeten Jesaja. Da han fikk se Herren sitte på sin høye og mektige trone, utbrøt ha: «Ve meg! Det er ute med meg» (Jes 6,5).

Å komme Gud nær, er ikke bare bare for et syndig menneske. Herrens herlighet, det guddommelige renhets lys, avslører alt som ikke holder mål i hans lys.

Gjeterne utenfor Betlehem ble ikke værende i sin frykt. Herrens engel som kom til dem, hadde med seg et gledens budskap: «Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren» (v. 10f.).

Budskapet fra engelen er dette: Dere behøver ikke være redde og frykte. Jeg har et godt budskap til dere. Nå i natt er det født dere en frelser. Guds egen sønn er kommet ned fra himmelen for å frelse dere. Han finner dere som et lite barn i en stall inne i byen Betlehem.

Gjeternes reaksjon uteble ikke. Etter at de hadde opplevd englesangen fra den himmelske hærskare, satte de kursen mot Betlehem. «Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben» (v. 16).

Gjeterne ble ikke skuffet. Budskapet fra det himmelske sendebud var sant. De fant barnet i krybben. Møtet med han som skulle bli verdens frelser, gjorde noe med gjeterne; de dro tilbake til arbeidet sitt og lovet og priste Gud for alt de hadde sett og hørt (v. 20).

Juleevangeliet er ikke «bare» et budskap om glede. Det gir også glede hos oss som tar imot det. Juleglede er mer enn en blomst. Den er en person. Den store juleglede skapes i våre hjerter når vi lukker Jesus inn. Da forvandles frykten til glede. Da kan vi komme til Gud med livet i behold.

Jesus forble ikke bare barnet i krybben. Det er lett å leve med et forkortet perspektiv og stoppe ved krybben. Jesu vei gikk videre til korset. Krybben og korset hører sammen. Vi skal få takke og glede oss over frelsens jordiske «start» i Betlehem og juble over soningens evige avslutning på Golgata kors. Juleglede og påskefryd blir til en samstemt lovsang. Slik skriver George Johnsen i sin andaktsbok.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.
Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!