Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Regionleder i Hordaland

Foto:

Normisjon, Region Hordaland er en av 13 regioner i Normisjon. Normisjon er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med arbeid i Norge og 10 land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Region Hordaland har i underkant av 90 registrerte fellesskap, inkludert barnelag og kor. Vi samarbeider med Den norske kirke om misjonsavtaler (SMM).

Regionskontoret har totalt 3,5 årsverk. Norkirken Bergen og Norkirken Nordhordland er to kraftsentra i regionen med egne ansatte. Regionskontoret er plassert i Bergen og har arbeidsfellesskap og lokaler sammen med ansatte i Norkirken Bergen. Vi er i god gang med å etablere nytt misjonssenter i Bergen.
Har du lyst å lede region Hordaland inn i fremtiden?


Vi har ledig stilling som regionleder i 100% stilling

Regionleder vil ha en sentral rolle i det utadrettede arbeidet og være en brobygger mellom alt arbeid Normisjon har i Hordaland. Regionen er inne i en betydelig fornyelsesprosess der blant annet administrative oppgaver flyttes fra region til hovedkontor. Vi vil ha vårt fokus på vekst i misjonsarbeidet, med blant annet nybrottsarbeid og fellesskapsutvikling, ledertrening og disippelgjøring. Vi har også et særlig ansvar for misjonærer i Bangladesh, Tjekkia og Ukraina.

Sentrale arbeidsoppgaver:
- Misjonsstrategi
- Personalledelse
- Økonomisk styring
- Inspirere og motivere til etterfølgelse og misjon

Kvalifikasjoner:
- Høyere utdanning med pedagogikk, ledelse eller teologi i fagkretsen
- Team- og samarbeidsorientert
- Gode dokumenterte lederegenskaper og erfaring med endringsprosesser
- Misjonsengasjement og formidlingsglede

Vi ønsker en person som er målrettet, fleksibel og initiativrik. Men fremfor alt en som har Jesus i hjertet og som lar seg lede av Gud. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Noe reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Søkere må identifisere seg med Normisjons grunnlag og verdier. Samlivsform kan tillegges vekt.

Lønn etter Normisjons regulativ.

Spørsmål om stillingen kan rettes til regionstyreleder Svein Inge Myhr, tlf. 93219680.
Søknad med CV og attester sendes til adm.leder aud.else.vesetvik@normisjon.no eller Normisjon, Øvre Korskirkealmenning 5. 5017 Bergen.

Søknadsfrist 22.januar 2015.

Tiltredelse etter avtale.