Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Oppbyggelig

Det store oppdraget


Guds oppdrag er stort! Å begynne å bale med disse store tankene, kan få det til å gå rundt for noen og enhver.

Vi utfordres til å fininnstille fokuset vårt, holde hodet kaldt og hjertet varmt! For hva skal vi egentlig gjøre? Jesus gir oss svaret i Luk 10,27 når han svarer på hva som er det største budet; vi skal elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, og vår neste som oss selv. Hodemessig er ikke dette veldig krevende å forstå. Det handler om å være glad i Gud, seg selv og andre mennesker. Tjene, stille opp for, ville det beste... Samtidig kan dette være krevende å leve i praksis. Både fordi oppdraget virker så uendelig, men også fordi hjertet kanskje ikke er like varmt alltid, verken overfor Gud, min neste eller meg selv.

Hvordan holde hodet kaldt og hjertet varmt? Jeg tror vi utfordres til å foreta en ansvarsfordeling og forenkle det hele. I mitt hode ser det slik ut: Gud er idéskaperen, administratoren og sjefen. Han har oversikten over både oppdrag og ressurser, det ansvaret skal ikke jeg blande meg opp i. Men Gud har også noe annet på lager for oss; det er nemlig en familiebedrift vi er en del av. Der vår kjærlige Far stiller oss til ansvar, men like mye kaller oss sine elskede barn. Ditt og mitt hjerte holdes varmt gjennom å være barn hos vår Far. Hodene våre holdes kalde gjennom å sortere hva som er vårt, og la Gud og de andre ta sin del av ansvaret.

Enkelt kan vi si det slik: Jeg er velsignet, du er velsignet – vi er kalt til å velsigne andre. La oss spre denne velsignelsen på enkle, konkrete måter, hver dag, til mennesker som dukker opp rundt oss!