Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Oppbyggelig

Et spøkelse spiser ikke fisk


Tekst: Lukas 24, 36-43

«En ånd har ikke kjøtt og bein, som dere ser jeg har», sa Jesus til disiplene. Så spiste han stekt fisk sammen med dem etterpå. (Og kanskje honningkake, som det står i noen gamle håndskrifter – se noter i Bibel 2011)

Jesu oppstandelse er virkelig, legemlig og ordentlig! Han lever ikke videre bare i våre tanker eller som en svevende ånd. Da hadde kristentroen bare inngått som en del av de mange religioner, den hadde ikke skilt seg ut fra andre vakre og mindre vakre påfunn. Da hadde hele den vestlige sivilisasjon, evangeliets framgang i verden og våre kirker og bedehus bare vært bygget på en løgn. Ja, da hadde vi virkelig hatt sjansen og retten til å si: Troen er en privatsak! Vi som tror, hadde vært de ynkeligste av alle mennesker.
(1. Korinterbrev 15)

Jeg glemmer ikke et vitnesbyrd jeg hørte på et bedehus en gang for mange år siden: Den som vitnet sa i klartekst; at om det nå ikke var sant at Jesus virkelig stod opp, så hadde hun likevel vært en kristen. Troen bar jo så mye fint med seg, av både verdier og opplevelser.
Selv om jeg kan si ja og amen både til verdiene og opplevelsene, så blir dette å bygge livet sitt på en «spøkelseshistorie» eller en løgn.

Men Jesu oppstandelse fra de døde er reell! Jesus lever. Å leve i etterfølgelse av Han, er på ordentlig! Påskebudskapet gir oss derfor en visshet om at vi alle skal møte Ham, se Ham og på den siste dag bøye våre knær for Ham. Enten vi ville det eller ikke de dagene vi lever nå.

Derfor er vårt budskap ennå som det har vært i 2000 år: Jesus lever! La oss vende om og tro hans navn, så skal vi leve.
PS: For en ivrig ørretfisker, syns jeg det er flott at Jesus spiser stekt fisk etter oppstandelsen. Kanskje vi skal fortsette med det i Guds rike? Etter vår oppstandelse, som skal være like ordentlig og virkelig!