Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Oppbyggelig

Plass for alle, men ikke alt


Når vi leser og hører om Jesus i evangeliene, blir vi slått av en forunderlig dobbeltvirkning. Han virker skremmende og tiltrekkende på samme tid. Hvorfor er det sånn?

Mer enn en gang måtte «store menn» som Peter og Paulus bøye sine knær for en som er større. De var ikke verdige, hellige og rene nok til å være i Jesu nærhet. Det ble rett og slett for mye for dem. Dette mønsteret kjenner vi igjen fra Det gamle testamentet. Når Gud åpenbarte seg for folket, måtte de legge hånda foran øynene, det ble for sterkt å komme nær Gud. Man kunne rett og slett dø av det! Slik har det vært siden de første menneskene syndet og utnevnte seg selv som øverste autoritet.

Samtidig ser vi tydelig i evangeliene at Jesus tiltrekker seg folk. Syndere «renner» til ham. Syndere, det vil si mennesker som trenger Jesus. De minste. Som ikke klarer oppgjøret og gjelden selv. Sånne som er avhengige av hjelp, bundet av seg selv og andre. Som har sår etter selvpåførte handlinger eller har blitt påført ondt av andre. Det var prostituerte, undertrykte, stigmatiserte, pleie og legetrengende. De fantes i alle samfunnslag. Felles for dem alle, uansett hvordan de så ut utenpå – de trengte en Frelser. Hjelp i livet, hjelp for evig liv, hjelp til tilgivelse, oppreisning og forvandling. Jesu budskap var som søt honning for disse. Det vil si for sånne som meg. Her er det håp, legedom, tilgivelse, mening og fred å finne!

Hvis det er plass for alt i Guds hus, blir det ikke lenger plass for alle. Da vil det bare være plass for dem som setter sin autoritet over Guds. Hvis alt blir like gyldig i Guds hus, blir snart alt likegyldig. Da vil døren være stengt for alle som ser seg selv som mindre enn Gud, som ser at de har syndet mot Gud, andre mennesker og seg selv. Det vil ikke lenger være noen plass for oppgjør og oppreisning. For omvendelse og forvandling. Guds hus vil ikke da lenger være et sted der jeg kan bekjenne: «Vær meg synder nådig, for jeg har syndet mot himmelen og mot deg!» For vi sitter jo selv på tronen og avgjør det hele. Dette har alltid vært Satans fristelse; å bli som Gud og helst enda litt klokere (1. Mos 3, 4-5). La oss heller bøye oss for Herren. I ydmykhet, fascinasjon og tilbedelse av vår Frelser og Konge!