Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Stige utfordrer Kleiven som landsstyreleder

Tormod Kleiven (tv) og Reidulf Stige
Foto:

De to lederkandidatene blir presentert for generalforsamlingen til Normisjon. Stige og Kleiven har fått følgende spørsmål:

Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?
Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?
Hvordan kan disse oppgavene løses?
Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper?
Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi?

Her kan du lese hva de to kandidatene svarer på spørsmålene:

Tormod KleivenAlder: 59 år
Bosted: Rømskog i Østfold
Utdannelse: Sosionom, diakon og PhD innen praktisk teologi
Nåværende jobb: Forskningssjef ved Høyskolen Diakonova
Nåværende engasjement i Normisjon: Landsstyreleder

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Våren 2014 vurderte jeg å trekke meg fra rollen som landsstyreleder. Tanken på å stille til gjenvalg var svært fjern, noe jeg også formidlet til valgkomitéen. Når jeg på høsten likevel valgte å svare ja på spørsmålet om gjenvalg, er begrunnelsen:
- Valgkomitéen oppfordret meg til å stille
- Mennesker jeg har tillit til pekte i den retningen
- Jeg tror jeg kan bidra til et lederskap i samsvar med Normisjons visjon og situasjon
- Jeg er motivert til en ny treårsperiode

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

- Bruke den utfordrende økonomiske situasjon vi er i som inspirasjon til å finne alternative måter å drive misjon på - i og utenfor Norge
- Bidra til at dagens og framtidens forsamlinger/menigheter i Normisjon kan være nasjonale kraftsenter for misjon og diakoni – slik de i dag i stor grad er det både lokalt og regionalt
- Etablere nytt Gå Ut-senter i Trondheim for å styrke og bevare vårt internasjonale engasjement
- Utvikle Asiabasen som senter for misjon og diakoni i Sørøst-Asia
- Bygge og videreutvikle felles identitet og merkevare blant de ulike delene av organisasjonen og mellom Normisjon og Acta

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

- Det er ikke samsvar mellom hva vi får inn av midler og utgifter vi har påtatt oss i organisasjonen. Landsstyret vil fram til GF arbeide med en strategi hvor målet er fastholde visjon og offensiv satsing, men samtidig å tenke nytt om måten vi gjør dette på.
- Det er nødvendig å få til et enda tettere samvirke mellom region, forsamlinger/menigheter og sentralleddet for å virkeliggjøre visjonen vår: «Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag». Vi trenger et nasjonalt lederskap som synliggjør et slikt samvirke.
- Misjonsarbeid både i og utenfor Norge er basert på engasjement for de arbeidsformene vi anvender for å nå nye generasjoner og folkeslag. Engasjement skapes når vi anerkjenner og heier på hverandre og snakker åpent om det som er utfordrende og konfliktfylt.

– Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper?

- Analytiker og systematiker
- Jeg er en ganske god lytter
- Jeg har ikke behov for å bestemme, men jeg er opptatt av å komme fram til en best mulig beslutning. Jeg tror på tanker og innspill som bygger på hverandre gjennom dialog.
- Som formidler tror jeg at jeg er bedre på å skape ettertanke enn begeistring

– Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi?

- Normisjon er ikke til for å tjene penger, men for å forvalte kapital og inntekter slik at mennesker kan komme til tro på Jesus og oppleve seg elsket og sendt. Selv om Normisjon i dag har midler til rådighet i form av eiendom og kapital, kan vi ikke leve lenge med en drift hvor utgiftene er større enn inntektene. Balanse i regnskap er en forutsetning, men ikke målet. Målet er å fastholde vår visjon og prioritere oppgaver og tiltak i samsvar med denne. Arbeid med en strategi for å oppnå dette er en hovedoppgave i løpet av våren 2015.


Reidulf Stige


Alder: 64 år
Bosted: Grimstad
Utdannelse: Reiseliv, ledelse og salg
Nåværende jobb: Salgssjef i G Travel – Tidligere VIA Egencia og VIA Travel
Nåværende engasjement i Normisjon: Frivillig medarbeider, Jobber med innsamling i forbindelse med Normisjonshallen på Bibelskolen i Grimstad.

– Hvorfor ønsker du å bli med i landsstyret?

Jeg stiller til valg på styreledervervet i Normisjon fordi jeg ble utfordret til det – og etter en tid med tenking sa jeg ja fordi jeg har tro på Normisjon og vil være med å forme og utvikle organisasjonen.

– Hvilke oppgaver mener du Normisjon bør prioritere?

Normisjon må være en misjonsorganisasjon med store visjoner for Guds rikes utbredelse fordi Jesus selv gav oss misjonsbefalingen. Dersom vi har denne store visjonen i våre hjerter vil våre naboer, Norge og Europa også være viktig for oss. Vi må videre med det viktigste!

– Hvordan kan disse oppgavene løses?

Normisjon må satse sterkt på barn og unge. Men for å gjøre det må alle generasjoner engasjeres. Jeg glemmer ikke møtet med 80 årige Corrie ten Boom som talte til 1000 unge mennesker om kall og om å være Jesu etterfølgere. Alle unge sugde til seg utfordringen fra en som levde det hun lærte.

Misjonsdimensjonen må være en bærebjelke for Normisjon og vi må gå til nye unådde folkeslag. Samtidig ønsker jeg å få enda flere tidligere misjonærer og medarbeidere på banen. Ønsker et engasjement slik som vi nå ser tidligere Ecuadormisjonærer har med årlige samlinger og engasjement.

Lokalt ønsker jeg å se flere brennende hjerter involvert – Det som ikke skjer lokalt skjer ikke. Grasrota er og blir hjertet i Normisjon.
Jeg vil også prioritere alle skolene – ikke bare Bibelskoler, men løfte opp alt fantastisk arbeid som gjørers på alle skolene hvert eneste år.

Jesu nøkkel til å få utført arbeidet var disippelskap i vid forstand. Da blir alle viktige og en unngår at noen få bærer altfor mange oppgaver. 2. Tim. 2, 2 viser dette multiplikasjonsunderet: En som har møtt Jesus, lærer videre til en annen som er i stand til å lære andre. Da trengs alle, og ingen blir viktigere enn de andre. Vi hjelper hverandre og oppmuntrer hverandre. Jesu legeme i funksjon slik vi leser i Bibelen. En sådde, en vannet, men Gud gav vekst. Uten Gud og Guds hellige Ånd arbeider vi forgjeves.

– Hvordan vil du beskrive dine lederegenskaper?

Jeg har jobbet med ledelse hele mitt liv – fra Yngres, Laget og Ungdom i Oppdrag til de siste årene å ha bygd opp Gruppe- og Misjonsavdelingen i min nåværende jobb. I mine år som styreleder i Stefanusalliansen og Bibelskolen i Grimstad har jeg jobbet utfra prinsippet om å oppmuntre andre både ansatte og i styrene, til å ta ansvar og bruke de gavene Gud har gitt hver enkelt. Jeg har tro på å jobbe oss frem til enighet å ikke være en leder som overkjører andre og trumfer igjennom sine egne meninger. Jeg har også praktisert å søke Gud og ta tid til bønn kontinuerlig i løpet av styremøtene jeg har ledet. Vi må jobbe, men ikke glemme å ta tid til bønn og søke så langt vi formår Guds vilje.

– Hvordan vil du jobbe for at Normisjon skal ha en sunn økonomi?

Det er ikke mangel på penger i Norge, men mangel på forvaltning.
Troa kommer av forkynnelsen. Brennende hjerter som elsker Jesus vil gi – og alle som engasjerer seg får mer enn de gir. Det er velsignelsens mysterium. Ingen reagerer når noen kjøper en bil til 500 000 eller et hus til 4 million. Men hva om tilsvarende gis av noen til Guds rike?

Jeg vil jobbe for at både enkeltpersoner, foreninger og forsamlinger skal ha en offensiv givertjeneste. Og unge må lære å gi så tidlig som mulig. De mange trofaste og faste giverne bærer misjonen. Slike ønsker jeg langt flere av.

Les mer på nettsiden til Normisjons generalforsamling