Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Serena vil bli lege

Foto:

Serena er santal, en minoritetsgruppe som Normisjon har jobbet med siden Skrefsruds tid. Hun går i en av kirkene til Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church (BNELC) og er med på søndagsskolen. - Vi synger og danser mye, forteller hun. - Og lærer bibelhistorier. Men Sarmila skal hverken bli danser, sanger eller forkynner. Hun vil bli lege. 

- Hvorfor vil du bli lege? - Fordi det er mange fattige mennesker som ikke har noe helsetilbud, så jeg ønsker å gi dem et helsetilbud, svarer hun uten å tenke seg om. 
I Bangladesh brukes det 68 dollar (ca. 442kr) per innbygger på helse. I Norge er tallet 5970 dollar (ca. 38 805kr). For minoritetsgrupper og de som bor i avsideliggende strøk er statistikkene enda verre. Kun 49% av kvinner har et oppfølgingsmøte under svangerskapet mot 74% i byene. Kun 25% har kvalifisert helsepersonell tilstedet ved fødselen mot 54% i byene. Barnevaksiner derimot har like god dekning nå på landsbygda som i byene og ligger på 86-99%.