Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Landsmøtet i Acta

Ein fin delegasjon frå region Sogn og Fjordane. Frå venstre: Johannes Nome, Linda Elise Breiteig Bakke, Rune Tøsse, John Eivind Warvik, Marius Økland og Stine Lillebø Hopland.
Foto:

To tilsette og fire lokale styre-representantar var med som delegatar. Spennande saker som gjeld Acta si framtid vart drøfta, både leiarbeidet, lagsarbeidet og kva ein skal satse på framover. Årsmøtet i Acta Rogaland hadde fremja sak om å byte namn til Normisjon Ung, men landsmøtet vedtok å halde på Acta - barn og unge i Normisjon. Det viktigaste er å henge meir saman med Normisjon. Landsmøtet meinte det var svært viktig å jobbe med dette, men at namnebyte ikkje er riktig no.

Vi gratulerer Helene Prestvik frå Stad med varaplass i Landsrådet til Acta.