Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Barnas dag på Frekhaug

Barnas dag på Frekhaug
Foto: Mariann Urdal Henanger

Tanken bak var å gjøre noe «godt» for barn og foreldre i adventstida, som ofte er ganske travel. Foreldre har mye å ordne, og de har hatt en tanke om at det å arrangere en type «barnepass» kunne være med å avlaste. Samtidig er det like viktig for Norkirken Nordhordland at dette skal være noe positivt for barna, som de gleder seg over. Det har de lykkes med, for mange barn spør hvorfor de ikke kan ha barnas dag flere ganger i året, og de som blir for «gamle» er veldig lei seg for at de ikke kan være med mer. Mange foreldre gir også uttrykk for at de syns dette er veldig positivt. Noen er der sammen med barna hele dagen, hvis barna føler seg utrygge på å være alene.
–Barna kan velje mellom mange ulike aktivitetar; klatring, ballspel, playstation, forming m.m. Barna kunne kome kl. 10 og vere til kl.15. På den tida vart det tid til mykje aktivitet, to måltid og adventssamling. 
–Team Sulebakk hadde ansvar for adventssamlinga. Barbro Wiig Sulebakk øvde inn Lucia-prosesjon og songinnslag med nokre flinke jenter, og hadde ein fin andakt. Det kom rundt 130 barn denne dagen, og ein god gjeng leiarar og medhjelparar sørgde for at det vart ein flott dag!