Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

– Hans Nielsen Hauge viste vei

Henrik Syse var en av dem som bidro under boklanseringen i Litteraturhuset i Oslo
Foto: Foto: Boe Johannes Hermansen

– Ånden trenger hånden for å gi frukt. Og hånden trenger ånden for å gi retning. Dette viste Hans Nielsen Hauge oss, sa førsteamanuensis Per Ingvar Haukland under lanseringen av boka «Ånd og Hånd» i Litteraturhuset i Oslo tirsdag.

Boken kom for første gang ut i 2002, med Sigbjørn Ravnåsen som forfatter.

Nå er den kommet i tredje utgave på Luther/Lunde forlag og oppdatert med en ny del med aktualisering fra filosof Henrik Syse, forsker Linda Helen Haukland, rådgiver Jørn Bue Olsen, professor Guttorm Fløistad og førsteamanuensis Per Ingvar Haukland, som alle var tilstede under lanseringen.

Hauge i dag
– Det er den første boken som legger hovedvekten på hva Hauge betyr i dag. Derfor har den fått undertittelen: «Hans Nielsen Hauges etikk for liv og virke», fortalte Sigbjørn Ravnåsen,

Han sa at kjernen i Hauges etikk kan samles i punktene: brorskapstanken, tjenestoppdraget, forvalteransvaret og likeverdstanken.

– Hauges etikk er grensesprengende, almennmenneskelig og tidløs og har spredd seg til mange land, fremholdt Ravnåsen, som har ledet kompetansesenteret Haugeinstituttet siden 2006.

Egoismens snare
Han mente at Hauges påpekning av egoismens snare for fellesskapet er noe vi kan lære av.

– Hauge sa: «Når vi går fram i det gode, taper det onde makten». Det er en god leveregel, sa Ravnåsen.

– Jeg er flau over at jeg ikke visste mer, da jeg skulle skrive min doktorgrad, sa en åpenhjertig rådgiver Jørn Bue Olsen, da han skulle presentere sitt bidrag i boka.

– Jeg lette etter en næringslivsleder, og fant en predikant! Det er tydelig at Hauges virke i arbeidslivet er underkommunisert, sa Olsen, og fremholdt at Hauges kombinasjon av etikk og lønnsom verdiskapning var banebrytende.

– Han var veldig tidlig ute med verdibasert ledelse, det vi kan kalle situasjonsbestemt ledelse med prinsipper i bunnen.

– Hvorfor var Hauges bedrifter så lønnsomme? spurte Olsen og svarte: – Den store verdien lå i han tillit til sine venner. Her har vi mye å hente i dag.

Radikal likeverdstanke
Linda Helen Haukland, som har forsket i Hauges over 1000 brev med tanke på å finne ut mer om spesielt kvinnene, sa at Hauge sto for en radikal likeverdstanke.

– Det medførte at det ble mobilisert en storstilt kvinnebevegelse. Det fulgte en godhetsbevegelse med Hauge, som vi også bør lære av, la hun til.

Per Ingvar Haukland påpekte at Hauge var opptatt av forvaltning, foredling og fordeling, og at skaperens orden er nedlagt i naturen.

Hauge var også banebrytende når han var opptatt av internasjonal solidaritet.

– Blant annet finner vi dette utsagnet av Hauge: «ene land være det andre til hjelp», sa Haukland.

Guttorm Fløistad viste til fem stikkord fra Hauge: respekt, likeverd, tilgivelse, rettferdighet og ydmykhet.

– Etikken gjelder alle og det er ikke mulig å plassere Hauge på en høyre-venstre akse, sa professoren, og la til at mannen viste en styrke både i holdning og handling.

– Hevet seg over fordommer

Henrik Syse var opptatt av at Hauge hevet seg over fordommer.

– Hvilke fordommer er det vi i dag, står overfor. Er det noe vi ikke ser, spurte Syse og nevnte slaveriet som et eksempel fra historien.

– Vi må løfte fram menneskeverdet, også om det møter motstand. Og det må spille på lag med naturen, sa Syse blant annet i sitt innlegg om Hans Nielsen Hauges betydning i dag. KPK


BILDE:
Et bredt panel deltok under lanseringen av boken «Ånd og hånd», som ble ledet av redaksjonsansvarlig Morten Dahle Stærk fra Luther/Lunde forlag (stående). Sittende fra venstre: Sigbjørn Ravnåsen (leder av Haugeinstituttet), Guttorm Fløistad (professor em.), Per Ingvar Haukland (førsteamanuensis), Linda Helen Haukland (forsker) og Jørn Bue Olsen (rådgiver). Foto: Boe Johannes Hermansen