Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

- Hvorfor jeg ikke er Charlie

Foto:

- Hvis vi ser på det muslimske samfunnet i Europa som helhet, er det da slik at det å fornærme dem vil forandre dem, eller vil det i stedet fordype deres følelser av å bli marginalisert og gjort små? Vil det å fornærme deres religion og profet lære dem å bedre respektere vestlige verdier som demokratisk og åpen debatt, personlig frihet og pressefrihet? Eller vil det skape sterkere nag og forkastelse av det de erfarer som utvekster av frihet – en frihet som synes å ha kastet vekk enhver sans for anstendighet, respekt eller personlig og samfunnsmessig ansvar for minoriteter i samfunnet vårt?

Går forbi sensuren
Da SAT-7 laget sine stiftelses-dokumenter og sin program-politikk for rundt 20 år siden, forsto vi at sattelittfjernsyn for første gang i historien ga oss anledning til å gå inn i millioner av hjem tvers over den arabiske verden og til å si hva vi ville! Vi var i stand til å gå forbi hele den vanlige sensuren som er lagt på presse, radio og TV i Midt-Østen!

Men betydde dette at vi så skulle bruke dette til å angripe andres tro, for å fremme vår egen og på den måten vinne tilhengere? Sant nok, noen har siden valgt denne veien, men fra begynnelsen skjønte vi at ikke bare ville en slik strategi provosere frem et tilbakeslag mot lokale ”myke mål” i form av kristne fellesskap, men det ville også være uproduktivt!

Blir fornærmet
Den kraften som fjernsyn og radio har til å forandre liv ligger i deres evne til å bygge langsiktige relasjoner med tilhørerne, å bli ”invitert” inn i lukkede hjem i lukkede land dag etter dag for å dele positive budskap – å presentere de vidunderlige og gode nyheter i evangeliet. Uansett, å angripe troen til andre fornærmer dem, ganske enkelt, og får dem til å forsikre seg om at de ikke igjen vil gå inn på vår kanal eller å tillate familien sin å gjøre det – selv ikke tilfeldig!

Når vi ser på de tilhørerne vi har i dag, finner vi at det er de landene som så og si ikke har noen kirker som er de mest mottagelige og som tar inn SAT-7 i store antall! Hvorfor? Fordi vi er i stand til å tilby håp, hjelp og de gode nyheter uten å forårsake unødig anstøt.