Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Øgaard blir Acta-leder

Kristian Sveinall Øgaard
Foto: Foto: Acta

Øgaard er nyutdannet teolog fra Menighetsfakultetet og ungdomsarbeider i Nittedal menighet. Han blir av mange regnet som en av de fremste, unge teologene i sin generasjon, og innehar en unik kombinasjon av teologisk innsikt og praktisk erfaring fra et levende og ekspansivt ungdomsarbeid i Nittedal. Han har sittet i styret i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) og i landsstyret til Kristen idrettskontakt (KRIK). Øgaard er også mye brukt som taler og har hatt forkynnelse på KRIKs store nyttårsfestival, Explore, de siste 5 årene.

Viktig leder
Prosessen har blitt ledet av landrådets leder, Marit Elisabeth Berling. Hun uttaler at hun er «veldig glad for å ha fått ja fra Kristian Sveinall Øgaard. Kristian har imponert meg gjennom intervjuprosessen med sin brede erfaringsbakgrunn og dype kompetanse. Han vil være en viktig leder for Acta og Normisjon i årene som kommer.»

Øgaard selv uttaler i en kommentar: «Jeg er takknemlig for tilliten og gleder meg til å bli kjent med frivillige og ansatte i hele Norge. Det er med stor ydmykhet jeg tar på meg dette ansvaret, samtidig som jeg tror vi som organisasjon har store muligheter til spille en viktig rolle i Norge i årene som kommer. Sammen kan virkelig bety en forskjell slik at stadig flere barn og unge får møte, følge og ære Jesus Kristus.

Dyktig strateg
Generalsekretær i Normisjon, Anne Birgitta Langmoen Kvelland sier i en uttalelse: «Jeg er veldig glad for at Kristian Sveinall Øgaard har sagt ja til stillingen. Vi får en dyktig strateg og teolog med beina godt plantet på jorda. Jeg gleder meg til å samarbeide med ham og ha ham som en del av ledergruppa i Normisjon.»

Avtroppende daglig leder, Espen Andreas Hasle, har ikke vært en del av ansettelsesprosessen, men har fått bli kjent med Øgaard på andre arenaer, senest da Øgaard var dirigent på Actas landsmøte på Oppdal i januar 2015. «Jeg er stolt på vegne av organisasjonen. Det er modig gjort av det nye landsrådet å ansette en ung person. Det er flott. Jeg er glad for å få en arvtaker i Acta – barn og unge i Normisjon som ut fra min kjennskap til ham vil ha evnen og kraften til å føre Acta videre til nye høyder. Kristian har imponert meg med sin innsikt og dedikasjon.»

Fakta:

Acta – barn og unge i Normisjon er Normisjons barne og ungdomsarbeid. Organisasjonen oppsto som et resultat av fusjonen mellom Santalmisjonen og Indremisjonsselsskapet i 2001 og har røtter tilbake til 1870-tallet. Acta er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med cirka 20 000 medlemmer fordelt på omtrent 600 lokal lag rundt i hele Norge. Acta samler godt over 10 000 barn og unge på leirer og festivaler hvert år og gjennom Actas arbeid bidrar barn og unge med over 2 millioner kroner til Normisjons internasjonale arbeid. Acta visjon er «Grensesprengende fellesskap der barn og unge møter, følger og ærer Jesus Kristus».

For ytterligere kommentarer kontakt landsrådsleder (styreleder) Marit Elisabeth Berling, telefon 970 93 508, daglig leder Espen Andreas Hasle, telefon 909 36 902 eller påtroppende daglig leder, Kristian Sveinall Øgaard, telefon 95901787