Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Best sammen

Fellesskap på tvers - voksne og unge i god forening.
Foto: Einar Larsen

Hvis vi spør oss selv om hva som er viktigst å gi videre til neste generasjon, hva svarer vi da? Dette er et viktig spørsmål å stille. For hver dag viser vi for andre hva vi prioriterer. Det meste av det vi er og det vi gjør, tenker vi ikke over. For dagene kommer og går, men tenker vi nok over på hva det er vi gir videre til neste generasjon?

En fantastisk arv

I Normisjon Rogaland ønsker vi å være med og reflektere rundt dette viktige spørsmålet. Vi i Norge har fått en fantastisk arv fra generasjonene foran oss. De har gitt fra seg et land som virkelig fungerer. Et land der drømmer kan realiseres. Men noen har kjempet for at vi faktisk har det vi har i dag. De tok sine valg som i sin tid gav frukter. Og det er dette vi smaker i dag. Når vi drømmer fremover, tror jeg mange av oss drømmer om at neste generasjon skal ta imot det kristne budskapet, ta eierskap i det og leve det i sin tid.

Fisken

Da de første kristne ble forfulgt, laget de et symbol for å si noe om det de stod for. De tegnet en fisk. De som så dette symbolet, visste at det betydde Jesus Kristus Guds Sønn, Frelseren! Det er dette vi vil gi til neste generasjon. At generasjon etter generasjon får Jesus i hjertet slik at de kan leve ut troen i alle sammenhenger i livet.

Vanskelig å gi videre?

Den vestlige verden opplever i dag en stor sekularisering. Det vil si at vi i dag har utfordringer med å gi evangeliet videre til neste generasjon. Forskning viser at årsaken til at dette har stoppet opp, er at foreldrene tror at det er KIRKEN (Kristne orga­nisasjoner og Dnk) som tar seg av dette. KIRKEN tror de klarer dette oppdraget, men resultatene i hele den vestlige verden viser at det ikke skjer. 

Løsningen er at mor og far overtar hovedansvaret for den åndelige vokster, og at KIRKEN bruker mye ressurser på å hjelpe foreldrene til å være trygge åndelige ledere for sine barn. Var det ikke i hjemmene den kristne bevegelsen startet? Og er det ikke ofte rundt kjøkkenbordet vi tar de viktigste samtalene og avgjørelsene? Derfor er det så viktig at vi lærer oss å snakke om de åndelige spørsmålene rundt kjøkkenbordet. For forskning gjort her viser at foreldrene er trygge på samtaler som går på hvilken utdanning ungene bør velge og hvilken karriere de bør satse på. Og foreldrene er flinke til å følge opp barna sine innen kultur og idrett. Men de er svært usikre på de åndelige råd, og de tror som sagt at dette er kirken sin oppgave.

Vi må legge om arbeidet

Vi mener vi bør ta dette på alvor og legge om arbeidet slik at vi bruker mer ressurser på foreldregenerasjon og på de lederne som vil. I Normisjon Rogaland bruker vi de fleste av våre ressurser i barne-og ungdomsarbeidet. Men når vi har sett etter hva det fører til, så er vi ikke fornøyde. Vi er så heldige at vi hvert år har fullt på våre lederkurs, men når vi spør oss etter ti år om de fremdeles er med oss, så er dess­verre svaret negativt for de fleste.

Vi tror vi har funnet svaret

Det er at vi har for stor oppmerksomhet på det å arrangere i stedet for å ha opp­merksomheten rettet mot den enkelte leder. Dette må vi ta kon­sekvensen av. Vi må arrangere mindre store arrangement, og heller lage en kultur der den enkelte blir sett, favnet og utfordret. Og var det ikke slik Jesus gjorde det?

Flott gjeng i Acta

Vi har en svært dyktig gjeng i Acta i Rogaland. Disse drømmer om å gi Jesus videre til neste generasjon. Men skal de lykkes, så trenger de at alle generasjoner er med på dette. Og de vil invitere deg til å høre på hvordan de har tenkt at du kan hjelpe for å være med og realisere denne drømmen. Gjennom å hjelpe foreldrene på å bli trygge åndelige ledere for sine barn. Og at vi i Normisjon kan få være med og vandre i lag med unge ledere over lang tid, slik at de blir modne ledere i sine sammenhenger.

Noter deg uke 10

I uke 10 vil vi invitere deg til å få vite mer om hvordan vi tenker at dette skal se ut. Veldig fint om du vil komme og være med på dette. Vi starter på Vaulali 2. mars, så er det på Horve 3. mars og vi avslutter på Stemnestaden 5. mars. Vi starter kl. 19.00 hver gang. Kom og vær med på å virkeliggjøre denne drømmen om å gi evangeliet videre til neste generasjon. Velkommen!