Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Under bølgeblikktak

Gudstjeneste for store og små i Falaya Plaque
Foto:

På hver sin side
Inne i kirken er benkene nesten fylt opp og vi to damer finner oss plass blant kvinnene, på kvinnesiden , mens min mann setter seg hos mennene på den andre siden. Han blir dog fort tatt hånd om og geleidet frem hvor pastor og de eldste sitter, foran menigheten.

Barna, en stor del av fellesskapet
Som i de fleste kirker vi har besøkt i Mali er halvdelen av de som kommer på gudstjeneste barn. De fyller godt opp på de forreste benkene og iblant deltar de også med sang til gudstjeneste. Denne søndag morgen er ikke noe unntak , barna reiser seg, synger og danser, mens menigheten klapper i takt med barna. Langt inne i gudstjenesten, når barn, kvinner, unge og gjestene har sunget og således bidratt til gudstjenesten, er det tid til preken.

Søndagsskole under bølgeblikktak
Før prekenen forlater barna sin plass i kirken og går ut. Jeg følger etter og finner dem bak kirken hvor de har satt seg rundt på benker under et bølgeblikktak. I midten står en kvinne, det må være søndagsskolelæreren tenker jeg og går nærmere for å høre hva hun sier. Selv om hun snakker på et fremmed språk, så skjønner jeg at hun stiller bibelske spørsmål til barna, og de svarer så godt de kan, iblant svarer de riktig og iblant feil. Etterpå ramser de opp synds- og trosbekjennelsen og Johannes 3,16: "For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv". Utrolig så flinke de var, også de små. Etterpå er det korøvelse til neste søndag.

Signing og fred
Samtidig med at de voksne kommer ut fra kirken, er søndagsskolen under bølgeblikktaket ferdig og alle hilser på hverandre med ønske om Guds signing og Guds fred.