Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nødvendig med kraftig, men offensiv omstilling i Normisjon

Foto:

Omorganisering vil innebære kostnadskutt og reduksjon i antall stillinger. Det legges nå opp til å redusere antall årsverk med 7 i administrasjonen sentralt. Det skal også foretas en gjennomgang av andre organisasjonsmessige forhold og arbeidsfordeling med regionene og lokale enheter med tanke på en mer effektiv ressursutnyttelse. Det vil også settes i verk nye inntektsskapende tiltak. I denne prosessen vil Normisjon søke å opprettholde arbeidet utenfor Norge ved at alle samarbeidsland opprettholdes, og antall misjonærer beholdes. Dette betyr at den offensive misjonssatsingen organisasjonen nå har, søkes opprettholdt.

«Normisjon er i en krevende økonomisk situasjon som vi må vende til et sunt og bærekraftig økonomisk fundament for vårt arbeid. Dette innebærer nødvendige bemanningsreduksjoner som dessverre fører til at vi mister gode kollegaer og venner som med sitt engasjement og sin innsats har betydd mye for Normisjon. Samtidig er det viktig for oss å opprettholde misjonsarbeidet utenfor Norge så langt som mulig, sier generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland.

Underskuddet i Normisjon i 2014 ble på ca 15 mill. kroner. Underskuddet ble betydelig større enn forventet pga. lavere ordinære og testamentariske gaver enn tidligere og økte kostnader ved noen institusjoner. Det legges opp til at omstillingen og den økonomiske snuoperasjonen skal foregå over en to-treårs-periode slik at organisasjonen drives i balanse fra og med 2018.

«Normisjon har fortsatt økonomiske reserver for å greie den nødvendige omstillingen, og ved at vi kan bruke såpass lang tid kan vi bygge et grunnlag for en bærekraftig drift og en slagkraftig og fokusert Normisjon i årene som komme», sier Langmoen Kvelland. 

Normisjons barne- og ungdomsarbeid, Acta, er en egen organisasjon og påvirkes ikke av de kommende kostnadsreduksjoner. Det samme gjelder regionene og de lokale foreninger og forsamlinger.

Kontaktperson:
Generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland
Tlf. 402 37 102
E-post: ablkvelland@normisjon.no