Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Positive til fusjon, men ikke vedtaksbehandling på årsmøtet

Regionen og Hovedkontoret vil samtale videre om fusjon
Per Arne Gjerdi

Vedtak på regionårsmøte 2. mars om fusjon mellom Normisjon sentralt og Normisjon region Øst:

 1. Regionstyret er positiv til fusjon mellom Normisjon Region Øst og Normisjon sentralt, men konkluderer med at regionen bør bruke mer tid på prosessen fram mot en eventuell fusjon og derfor ikke legge fram saken til vedtaksbehandling i regionårsmøtet våren 2015. Avstemning: Fire stemte mot at saken skal fremmes på vårens årsmøte, tre stemte for.
 2. Regionstyret slutter seg til intensjonen med en fusjon, som blant annet er:
  • Å utnytte de økonomiske og personalmessige ressursene best mulig og dermed få til mer misjon og mer dialog med og oppfølging av lokalforeningene.
  • Å effektivisere og kvalitetssikre de administrative oppgavene.
  • Å minske sårbarheten personalmessig
  • Å utvikle en dialog og nærhet til Normisjon sentralt for å skape en større vi-følelse og sammen arbeide for en merkevarebygging av Normisjon.
 3. Regionstyret ønsker større klarhet i konsekvensene av en fusjon og vil arbeide aktivt for å innhente og gi videre svar på spørsmål som stilles fra alle ledd i regionen.
 4. Regionstyret ønsker at fremtidig organisering av Normisjon blir drøftet på GF sommeren 2015.
 5. Fusjonssaken tas opp som informasjons- og drøftingssak på regionårsmøtet 25. april.