Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ledige stillinger på Gjennestad - Ettåringer (Miljøarbeidere)


Gjennestad eies av Normisjon og den som ansettes må aktivt bidra til å fremme skolens målsetning. For stillingen må det påregnes sosial pedagogisk arbeid blant elevene. Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til å aktivt bidra til å fremme skolens målsetting slik det er uttrykt i vedtektene, se brreg.no.
Egnethet vil i stor grad bli vektlagt ved tilsettingen. Skolen har ca. 230 elever hvorav ca. 125 bor på internatet. Elevene kommer fra hele Norge og de fleste er mellom 15 og 20 år.

Gjennestad søker 2 ettåringer (miljøarbeidere) i 100% stilling. Formålet med stillingene er å være med på å sikre gode og trygge boforhold og legge til rette for aktivitet og engasjement blant elevene. Redusert stilling kan diskuteres.

Skolens ettåringer (miljøarbeidere) vil ha følgende oppgaver:
· Planlegge og gjennomføre aktiviteter på elevenes fritid (ukedager og helger)·
. Koordinere annet frivillig miljøarbeid.
· Støtte opp om eksisterende aktiviteter.
· Bidra til vekst og utvikling for den enkelte elev.
· Bidra i arbeidet med å skape et godt og inkluderende internat- og skolemiljø.
· Bidra i arbeidet med å skape et godt kristent miljø på skolen.

Det må påregnes kvelds- og helgearbeid etter avtale eller oppsatt plan.
Stillingene vil kunne kombineres med andre arbeidsoppgaver etter behov.

 Aktuelle oppgaver kan være:
• Tilsynsvakter i internatet
• Vikar i skolen
• Deltakelse på skoleturer
• Deltakelse i markedsføringstiltak
• Andre passende oppgaver

Stillingene er underlagt internatleder og vil medføre ett tett samarbeid mellom internatleder, kjøkkensjef og internatmedarbeider. Det er en forutsetning at de som ansettes bor på skolens område. Avlønning etter gjeldende betingelser for ettåringer. Den som tilsettes må kunne legge frem godkjent politiattest, jfr. privatskoleloven § 4-3.

Søknad med CV og dokumentasjon sendes til Gjennestad videregående skole, Gjennestadtunet 10, 3160 Stokke eller E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den..">nam@gjennestad.no. Merkes “Miljøarbeider - ettåring”.
For nærmere informasjon om stillingen ta kontakt med internatleder Njål Arve Melberg. Tlf 48 89 99 48 eller e-post: nam@gjennestad.no

Søknadsfrist 13. mars 2015