Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Bibelsamtaler i 50 år

Dagens deltagere i Arvingen samlet under jubileumsfest, fra venstre: Ingar Karlsen, Ole-Bjørn Kamperhaug, Jens Henrik Pedersen, Øivind Navestad, Arne Pedersen og Kjell Anders Johansen. Kjell Ø. Arnesen, Tore Bjørnstad og Petter Aas var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Foto: Boe Johannes Hermansen

”Arvingen” har sitt navn etter tidligere kretssekretær i Santalmisjon, Arve Steine. Bibelgruppa ble startet av unge menn i Fredrikstad: Tormod Ihlebæk, Knut Johnsen, Svein Høiden, Ragnar Helgesen, Kai Ørebech, Kjell Anders Johansen og Ingar Karlsen. Gruppa har vært samlet fast en kveld i måneden til bibelsamtale. Gjennom 50 år har en gjennomgått en rekke av bøkene i Bibelen, samtalt og drøftet det som står skrevet. Ærlighet, åpenhet og grundighet er tre stikkord for samtalene.

Gjennom årene har noen sluttet og andre har kommet til. Kjell Anders Johansen og Ingar Karlsen er fortsatt med, 50 år etter. Området for deltagerne har også blitt utvidet, slik at det i dag er med flere fra Sarpsborg. Bibelgruppa har hele tiden vært knyttet til Santalmisjon/Normisjon og bidrar med økonomiske midler til misjonsarbeidet.