Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Takarbeid på Holmely er i gong

Halgeir Lade og Stein Robert Osdal vaskar vekk mose på taket.
Foto: Marte-Iren Lade

Det har dessverre vore lekkasje i taket på Holmely gjennom vinteren. Det har tydeleggjort behovet for å komme raskt i gong. No blir mose på taket fjerna før stilas skal setjast opp. I neste omgang kjem Skårhaug Taktekk og legg nytt dekke. Til slutt må ein sjå kor mykje våt isolasjon i taket som må skiftast ut frå innsida. Forhåpentleg er dette berre eit ganske avgrensa område.  

Innsamling
Ein starta med pengeinnsamling til nytt dekke allereie i fjor vår. Til no har det kome inn ca. 125.000,- Heile kostnaden vil bli på i overkant 200.000,-

 Det er dermed framleis behov for små og store gåver. Vil du bidra, kan du bruke Holmely sitt kontonummer: 3000.14.72204. Merk gåva «tak». 

Info om Holmely, sjå her