Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Årsmøte Rogaland 18. april

Dette er årsmeldingen for 2014
Foto: Einar Larsen

Visjon: Med Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag
Tema: Sammen om nye generasjoner

Program
10.00 Registrering m/kaffe og rundstykke
11:00 Temamøte og ord for dagen
v. Berit R. Sandvik og Trygve B. Svendsen
Acta – barn og unge i Normisjon i fokus v. Thomas Thesen
13.00 Årsmøte (årsmelding, regnskap, valg)
14.00 Middag med kaffe og dessert
15:15 Årsmøte fortsetter
• Visjonsforedrag ved Martin Cave
18:00 Kveldsmat
19.00 Festkveld

• Tale ved Dag Håkon Eriksen
• Sang og musikk ved Kerysso


Saksliste til regionårsmøtet:
1. Konstituering
2. Årsmeldinger 2014
3. Regnskap 2014
4. Valg - regionstyre

- valgkomite
- revisor
5. Normisjon fremover
• Visjonsforedrag v. Martin Cave, innledning til debatt

Påmeldingsskjema og mer info sendes til foreninger og direktemedlemmer.
Ta kontakt med regionkontoret tlf. 51682750 eller 
region.rogaland@normisjon.no
innen fredag 10. april og meld deg på årsmøtet!

Her er årsmeldingen i pdf: Normisjon Rogaland 2014.pdf

Stemmerett: Alle som har fylt 15 år og har vært medlem i Normisjon i minst 3 måneder, har stemmerett. Direkte medlemmer har automatisk stemmerett.

Priser for årsmøtet:
Måltider og møtekontingent pr person: 400,-
Barn (fra 4 år) og studenter kr 100,-
En familie betaler maks 850,-