Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Workshop i ordbok

Foto:

Disse temaene hadde helt ulike utgangspunkt, malinke oversettelsen begynte vi på i 2012, og de har ingen ordbok ennå. Mens kassonke er et språk Normisjon har arbeidet med siden 1986. De har ei lita ordbok fra 1993. I tillegg har en tidligere misjonær jobbet med en utvidelse. 

Det var SIL (Wycliffe Bibeloversettere) som arrangerte dette og her var det flere team, men vi fra vest-Mali var denne gangen i flertall. I tillegg til våre to team var også en person som arbeider med Kenieba-malinke med. Dette språket har 90 % likhet med kassonke, men kan ikke bruke det, de er malinkeer og ikke kassonkeer.

Oversetteren til malinke hadde skrevet ned flere eventyr på sitt språk som de skulle jobbe med. Vi fikk først opplæring og jobbet noe i et eksempel-prosjekt, men ganske fort gikk vi alle over til å jobbe med våre egne prosjekter. Jeg liker slike workshop der vi får litt undervisning og der vi kan jobbe og komme inn i programmene. I dette nye programmet som kalles FLEx kan vi analysere setninger, om det er verb, pronomen, substantiv, suffikser osv. Når vi klikker på rette sted legges både ordene og kategoriene inn i ordboka. Så malinketeamet satt der og analyserte og la inn og var svært så fornøyde.

 

Malinketeamet arbeider med tekstene.

Kassonke-temaet fikk lagt inn den tidligere ordboka med utvidelsene på pc-ene sine, og da var det bare å sette i gang.  Det er en del å forandre, for de grammatiske gruppene og betegnelsene er noe annerledes her, likeså er det med de semantiske områdene. Men det som var gjort før hjelper oss i å finne kategoriene i dette programmet. Vi har vel rundt 5000 ord i denne ordboka nå. Dette nye programmet er koblet sammen med Paratext som vi bruker i oversettinga. Vi kan kopiere inn tekster derfra og analysere og dermed legge inn nye ord. Vi kan også klikke på ord i Paratext og så kommer det opp i FLEx. Ja, her er det mange flere muligheter, dette er bare litt av det. Det var den siste uka jeg virkelig opplevde å kunne jobbe og fikk tak på det, det er moro. En av oversetterne sa til meg: "Guri, dette kan du gjøre når du er i Norge, for nå ligger du jo så langt foran oss."

Vi har hatt en drøm i mange år om ny ordbok på kassonke, i perioder er det flere som spør etter den. Den lille boka vi har er en av de bøkene vi har solgt mest av. Nå er det håpet kommet nærmere. Kassonke–fransk er det første vi skal trykke. Det har vært spørsmål om det motsatte, fransk-kassonke, men vi har alltid fått høre at det er for komplisert, men med dette programmet er det ikke noe problem.