Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Fikk lederklubben påny

Jan Holone (til høyre) fikk overrakt lederklubben i Normisjon region Østfold av Sverre Fjeldberg, som fikk klubben for tre år siden av nettopp Holone.
Foto: Boe Johannes Hermansen

Årsmøtet ble holdt på bedehuset Betlehem, Borgen. Under forhandlingsmøtet ble årsmeldinger og regnskap enstemmig godkjent av de 87 stemmeberettigede. Region Østfold har et omfattende arbeid med totalt 81 foreninger på voksensektoren, mens Acta Østfold har rundt 45 aktive lag for alderen 0-26 år. Sentralt i regionens arbeid er også leirstedene Sauevika og Sjøglimt, samt Haugetun folkehøyskole. I tillegg er det et betydelig engasjement for Normisjons misjonsarbeid i 10 ulike land.

 

Region Østfold har i dag 13 ansatte, inkludert leirstedene og deltidsstilinger, men utenom Haugetun folkehøyskole. I tillegg har Normisjon er stort antall ulønnede medarbeidere som ledere og støttespillere i lokale foreninger, lag og på leirer.

Ny styreleder ble Jan Holone, Rygge. Lillian Karlsen, Onsøy ble gjenvalgt til regionstyret, mens Inger Slettevold Aarmo, Varteig ble nytt medlem etter Sigmund Larsen, Rokke. Gjenstående er: Frode Bilsbak, Halden, Gunnar Lilleaasen, Degernes og Karl Erik Sørensen, Borgenhaugen. Følgende varamedlemmer ble valgt: Borgny Navestad, Mysen, Ragnar Kjølberg, Skjeberg og Øivind Skjolden, Rakkestad. Alle valgene skjedde enstemmig. Torill Bredeg er de ansattes representant i styret. I tillegg velger Acta en representant. Styrets sekretær er regionleder Bjørnar Holmedal.

Regnskapet for 2014 ble gjort opp med et underskudd på ca. 76 tusen kroner, som dekkes inn av tidligere beholdning. De samlede inntektene for regionen lå på drøyt åtte millioner kroner, derav utgjør misjonsgavene ca. 3,9 millioner kroner.

En egen bolk var satt av til drøfting av arbeidet fremover, hvor en rekke personer tok ordet.

Vera Heines ble takket for sin trofaste tjeneste som administrasjonssekretær gjennom mange år. Hun går nå av for aldersgrensen.

Årsmøtedagen startet med møte hvor generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland talte om å gi evangeliet videre. – Det er ikke vi som bringer Kristus, men det er Han som bringer oss, var ett av hennes kjernepunkt.

Generalsekretæren hadde også en hilsen i forlengelsen av forhandlingsmøtet. For øvrig var det en rekke hilsener og Fermate, ressurssenter for sjelesorg og veiledning, ble presentert av daglig leder Sigmund Danielsen. Det hadde sitt første hele driftsår i 2014 og har allerede fått mange brukere.

Kvelden før årsmøtet i Normisjon region Østfold hadde Acta sitt årsmøte på samme sted, med overnatting.