Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nettverk til oppmuntring og inspirasjon

Foto: Therese Glendrage

Representanter fra 3 vestlige misjoner, 3 afrikanske misjoner og 5 kirkesamfunn var samlet i en uke. Det var tid for undervisning, deling av erfaringer og inspirasjon.

De som arbeider som pastorer, evangelister eller frivillige i området fikk mulighet til å snakke sammen om de ulike utfordringene. I hele området består de større kirkene av innflyttere, funksjonærer eller andre som har kommet til området for å arbeide. Flere var frustrert over malinkeene, som raskt er villig til å bli døpt, men som ikke er så interessert i å følge opp den beslutningen de har tatt. Men det kan være en trøst i at en ikke er alene om å føle på frustrasjon, og man kan få hjelp av å høre på andre som kanskje arbeider på en litt annen måte. 

 

Få av pastorene og evangelistene på nettverkssamlingen var malinkeer selv. De fleste kom fra andre folkeslag, der det er flere kristne og der de har vært kristne lenger. De snakker ikke malinke heller, men bambara, Malis svar på bokmål. Man regner med at 80% av befolkningne i Mali forstår bambara, selv om det ikke er deres språk. Så selv i kirkene i malinkeområda, så foregår prekenene ofte på bambara, sangene er bambara, alle diskusjonene på malinkesamlingen gikk på bambara. En av pastorene, som faktisk er malinke, hørte oss kassonkedamer synge malinkesanger. De gikk rett til hjerte, så vi hadde vær egen lille sangavdeling på kveldene.

Etter en uke var jeg dønn sliten, men kjente også at det er viktig og riktig å møtes for å holde fokus på hvorfor vi er her og de vi ønsker å nå.  

Malinke og dens undergrupper

Malinke er delt opp i ulike språkgrupper. Østlig malinke (eastern manding) snakkes i Guinea og sør i Mali. Gruppen består av omkring 424 000 personer. De er muslimer. Bare 0,02 % er kristne, og da har man telt både katolikker og protestanter. NLM arbeider inn mot denne folkegruppen i Mali. 

Kita-malinke snakkes i området rundt byen Kita. Man regner med at rundt 472 000 personer snakker denne versjonen av malinke. 3% er kristne, de fleste av dem katolikker. Kita er et berømt pilsgrimsted for katolikker i Mali. Normisjon har siden 2001 drevet arbeid inn mot denne folkegruppen. I 2012 begynte vi å oversette det Nye Testamentet til denne dialekten. 

Den vestlige utgaven av malinke (western mande) snakkes av 471 000 personer vest i Mali og 544 000 personer øst i Senegal. Flere amerikanske misjoner har arbeidet i Mali og Normisjon holder på å starte opp arbeid blant denne folkegruppen i Senegal. 

Vestlig malinke ligger språklig veldig, veldig nær kassonke. Kassonkene er en av hovedmålgruppene til Normisjon siden vi kom til Mali i 1981. Man regner med at det i Mali er ca 695 000 kassonkeer. Katolikkene har arbeidet i kassonke-området siden 1911 og man regner med at ca 2,5 % er kristne (0,6 % protestanter). I 2008 var det Nye Testamentet oversatt til kassonke. Nå holder vi på å oversette det Gamle Testamentet. Håpet er at vi skal ha hele Bibelen på kassonke før 2020.  

* Alle tall som er presentert her og de ulike kartene kommer fra prosjekt Joshua. (Link til nettsiden Joshuaprosject)