Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Lærer / lærere for skoleåret 2015/2016 ved Gjennestad vgs

Foto: Gjennestad

 

Vi søker:

- Lærer i matte/realfag inntil 100% med mulighet for fast stilling. 
- Lærer i programfag service og samferdsel inntil 50% med mulighet for fast stilling. 

Gjennestad videregående skole i Stokke i Vestfold er en kristen privatskole med internat. Skolen eies av Normisjon og ansatte må aktivt bidra til å nå skolens målsetting. For stillingen må det påregnes sosialpedagogisk arbeid i skolens internat.

Vi tilbyr utdanning innenfor programområdene naturbruk, bygg- og anleggsteknikk, helse- og sosialfag, design og håndverk, service og samferdsel, påbygging til generell studiekompetanse og studiespesialisering.

Skolen preges av store praktiske undervisningsarenaer med formål å gi elevene en realistisk praksis og god yrkesfagopplæring. Skolen har ca. 240 elever hvorav ca. 130 bor på internatet. Elevene kommer fra hele Norge og de fleste er mellom 15 og 20 år.

Søkere må i søknaden kort beskrive sitt forhold til; " aktivt bidra til å nå skolens målsetting".

Send søknad til: gunstein@gjennestad.no

Kontakt: Rektor Gunstein Vetrhus, 95297385

Søknadsfrist: 15.05.2015