Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

50 år som forkynner

Det ble markert at Åge H. Hunnestad (til venstre) har vært forkynner i 50 år og han ble overrakt blomster fra Normisjon ved Boe Johannes Hermansen.
Foto: Dagfinn Ravneng

- Du er en trofast forkynner, som er godt forberedt og har orden og system. Men aller viktigst: du har et klart budskap i lov og evangelium, som frelser og fornyer, sa Boe Johannes Hermansen, som hilste fra Normisjon region Østfold og fra Normisjon på landsplan ved Svein Granerud.

- Du har din identitet i forkynneroppdraget og representerer en forkynnertype som vi dessverre ser stadig færre av: budbæreren som vil ta sine tilhørere inn i den livgivende spenningen mellom lov og evangelium, var den skriftelige hilsen fra Granerud.

- Du har lært at det bare er to måter vi kan møte Gud på: enten under hans dom eller under hans nåde. Og nåden har bare en adresse: Golgata og Jesu stedfortredende soningsdød for våre synder. Du lærer folk hva rettferdiggjørelse ved tro er. Slikt blir det forankret og frimodig kristentro av. Vi skulle så gjerne ønske at dette perspektivet kunne bære forkynnelsen også i dag. Takk for tjenesten du har stått i - og fortsatt står i, hilste Granerud, som Hermansen bragte fram.

Odelsgutten Hunnestad, fra et småbruk i Vikna i Nord-Trøndelag, startet som ansatt i Helgeland Indremisjonskrets 22 år gammel. Siden har han vært forkynner. Fra 1986-1993 var han kretssekretær i Vestre Østfold Indremisjonskrets, før han ble kalt som forkynner på landsplan. Han holdt på frem til han gikk av med pensjon 67 år gammel. Da hadde han til sammen hatt 13367 taleroppdrag. Han har full oversikt over hvilke steder han har vært og hvilke tekster han har brukt.

På møtet i Ullerøy Normisjon ble han overrakt blomst av Hermansen og foreningen hadde ordnet med ekstra bevertning i anledning markeringen, som kom totalt overraskende på Hunnestad.

Hans tema for talen var ”Rettferdiggjort ved troen alene”. I tillegg sang Tormod Jensen og Dagfinn Ravneng duett. Anne Jensen åpnet møtet og Tormod Jensen ledet samlingen.