Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Inspirerende årsmøte

Årsmøtet 2015
Foto: Leif Gordon Kvelland

Tema for åpningsmøtet og kveldsmøtet var "Guds Rike er nær".  Trond Pladsen, som var var landsstyrets utsending til årsmøtet, talte på åpningsmøtet.  Han hadde også et innslag på kveldsmøtet i tillegg til  Leif Gordon Kvelland, Jan Tore Anthonisen og Anne-Lin Hynnekleiv.  Direktør i Bangladesh, Nelson Sarkar, fortalte fra Bangladesh.  Et lovsangsteam fra Acta ledet lovsangen og Morten Dahle Stærk trakterte pianoet.  Det var også solosang før en avsluttende bønnevandring.

Under forhandlingene ble det en del diskusjon om gyldigheten av vedtaket om flytting av Gå Ut Senteret til Trondheim og nedleggelse av misjonærlinjen. Ved en avstemming ble det vedtatt å støtte en henvendelse til kontrollkomiteen om gyldigheten av et slikt vedtak.

Marit Ecklo Brevik ønsket ikke gjenvalg etter to år som leder av regionstyret. Regionleder Jan Tore Anthonisen takket henne for god ledelse.  Håvard Monsen ble valgt til ny leder av regionstyret for to år.  Med seg i styret får han Terje Grønås, Anders Østby, Ole Andreas Gjerull (ny i år) og  Per Odd Børresen (ny i år)  Varamedlemmer blir Målfrid Løhren, Kåre Arvid Ulvund og Trine Lauten.