Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Godhetsdag under Sommer i Sør

Foto:

For mange er dette helt ukjent, mens for andre er dette allerede blitt vanlig praksis i det lokale fellesskapet, å sette godhet på dagsorden og bety en forskjell for mennesker som trenger det i nærmiljøet. Det har skapt gode ringvirkninger mange steder, både for de som tilbyr sin tjeneste, for fellesskapet de er en del av og for de som mottar hjelpen.

Normisjon ønsker at diakoni i form av bl.a. godhetsuker og –dager skal bli et kjennetegn på vår lokale virksomhet. Derfor setter vi av en hel dag under stevnet til å få erfare hvordan dette kan fungere.

I Grimstad samarbeider vi med en tverrkirkelig organisasjon som kaller seg Tilstede som påtar seg ulike oppdrag gjennom hele året. De har forberedt mange ulike oppdrag som venter på vår innsats og de gleder seg over alle vi på denne dagen kan bety en stor forskjell for.

Oppdragene er av ulik art og varighet og er enten praktiske, sosiale eller kulturelle. Så her har vi behov for alle, både barn og voksne som vil gjøre en innsats for andre. Dette er en unik anledning til å lære mer om det å organisere en Godhetsdag i ditt fellesskap. Vi anbefaler også at du deltar på seminaret om Godhet som er dagen etter, på lørdag.

Det blir en deltakeravgift som betales når du kommer frem, som dekker kostnader til det utstyret vi trenger for å utføre oppdragene (alt er gratis for de som mottar hjelpen). Dessuten får du en t-skjorte som det står godhet på og som du skal ha på deg for å legitimere hvor du kommer fra.

Send påmelding til:
hilde.marie.grandalen@normisjon.no med kopi til marianne.kraft@normisjon.no.  

Vi trenger opplysninger om:
- navn
- alder
- mobilnummer
- om du foretrekker praktisk, sosialt eller kulturelt oppdrag.
- om du kan være oppdragsleder.

Når du kommer på stevnekontoret vil du få mer informasjon om hvordan dette skal foregå.