Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Sammen i oppdraget

Foto:

Tema for årsmøtet var «sammen om oppdraget». - oppdraget er å gjøre disipler, - oppdraget er at generasjoner tar ansvar for generasjoner, - seniorene tar ansvar for juniorene.
Første del av årsmøtet ble trygt ledet av regionstyremedlemmene Berit Sandvik og
Trygve Svendsen. Dirigenter for selve årsmøtet etter lunsj var Kjell Arvid Svendsen og Gunn
Marit Lygre.
Actaleder Thomas Thesen hadde hovedinnlegget i formiddagssamlingen.
Han minte oss om at vår viktigste oppgave er å være med å påvirke barn og unge i en retning mot Jesus.
Informasjonsflyten har endret seg dramatisk i samfunnet i dag og det er stadig flere og flere som påvirker i en annen retning. Vi må i mye større grad tenke hvem vi er med og påvirker, enn hva vi gjør for å påvirke. Det betyr at relasjonene vi har til barn og unge blir viktigere enn
arrangementene våre.
Hvem gårvi sammen med? Hvem påvirker vi? Barn og unge i dag trenger voksne som ser, lytter og bruker tid sammen med dem. De trenger noen som kan hjelpe dem å orientere seg i det mangfoldet, for ikke å si kaoset, som er av ulike retninger.
Vi mener vi er kalt til å bygge disipler. Noen som vil følge Jesus i alt de er og gjør i livet. Vi kaller det Disippel 2020.

Leder av seniorkomiteen Johannes Byberg hadde et inspirerende og engasjert innlegg om at seniorene må gå inn og engasjere seg for ungdommen. Seniorene sitter på mye ressursser både menneskelig og økonomisk. Seniorene må samtidig ikke være redde for å bevare og styrke de arenaene de selv er trygge på og trives best i. Det er godt for Acta å vite at de har en hær av seniorer i ryggen i sitt enormt viktige arbeid blant barn og unge.
Noe av programmet for selve årsmøtet var visjonsforedrag av Martin Cave fra IMI-kirken. Martin tok oss gjennom litt av IMI-kirkens historie, at de opp gjennom årene har måtte ta en del utfordrende valg på veien til der de er i dag. Kort oppsummert tok han utgangspunkt i frøet, i treet, i skogen. Hva ser vi? Hvorfor kirke – hvorfor Normisjon?
Fordi Gud har stått oss nær. Vi må være med på det Gud vil - ikke det vi kan. Vi må være
med på det Gud gjør inn i vårtid. Skal vi forstå fremtiden må vi forstå fortiden.
Denne verden lengter etter å komme tilbake til Gud. Troen kommer av forkynnelsen – dette var viktig også i de første tider. Jesus trenger ordinære mennesker med tanke på oppdrag, til å forvandle samfunnet.
Det er kamp om barnas åndelige liv. Dette må vi stå opp for og kjempe for.
Er Normisjon en disippelgjørende bevegelse?
Martin Cave sa at IMI-kirken måtte legge om sin virksomhet. Lær av historien – se på Hans
Nielsen Hauge. Bruk godheten til å bygge ned sperrer og aggresjon.

Etter Martin Cave sitt foredrag var ordet fritt, mange sto fram og gav respons til Martin. De gav gode tilbakemeldingene om det Martin og IMI-kirken har vært gjennom og stått for opp gjennom årene. Mange sa at de tidligere hadde vært kritisk, men var nå takknemlige for at IMI-kirken hadde stått i fronten slik de har gjort.

Det var godt å oppleve at IMI-kirken på denne måten fikk anerkjennelse og ønske om lykke til på veien videre. Det oppleves også som en bekreftelse på at Normisjon Rogaland har gjort gode valg i arbeidet.

Årsmøtet ble avsluttet med festsamling med misjon i fokus. Dag Håkon Eriksen, Normisjon
sin internasjonale leder, holdt festtalen. Kyresso fra Karmøy deltok med flott sang. Før folk reiste hjem fikk de med seg servering av kaker og kaffe. Takk til deltakere og alle som bidrog til å gjøre årsmøtedagen til en minneverdig dag.

Det nye regionstyret:
Etter valg på nye regionstyremedlemmer består nå regionstyret
av Odd Terje Høie (leder), Berit Helgøy Kloster, Nils Ove Nygård, Trygve B Svendsen, Berit Reinertsen Sandvik, Jan Håvard Frøyland.
Varamedlemmer er Jarle Stokka, Hanne Haraldseide Brekke, Øydis Antun.

Neste årsmøte blir på IMI i Stavanger lørdag 16. april 2016, avsluttes med felles Gudstjeneste
søndag formiddag 17. april.