Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Engasjert generalforsamling

Landstyrets leder oppsumerte treårsmeldingen.
Foto: Sunniva Vikan

Gunda Gullbrekk var først ute med kommentarer og utfordret landstyret på sterkere ytremisjon og å nå de 2 milliardene som enda ikke har hørt. 

Kurt Hjemdal savnet seniorarbeidet i 3-årsmeldingen og var samtidig veldig fornøyd med landstyrets evne til å innrømme feil og ta ansvar etter Torsvik-saken.

Alf-Henry Rasmussen var i motsetning svært misfornøyd med landstyrets behandling av både Torsvik og ansatte på Gå Ut Senteret og fremmet mistillitsforslag mot det sittende landsstyret. Forslaget falt med kun 1 stemme. 

Ragnhild Gravem er takknemlig for årene på Gå Ut Senteret men har stor tro på flytting av skolen til Trondheim. 

Knut Jørgensen deler sorgen om Gå Ut Senteret men mener at lokaliseringen alltid har vært problematisk. Jørgensen påpeker også at paradigmeskiftet i misjon hvor misjon nå er "from everywhere to everywhere" er en utfordring for misjonen.

Sigmund Hordarak synes det er trivelig å være i Grimstad men stiller spørsmålstegn ved ressursbruken av det nye lederforumet bestående av regionledere, direktører i samarbeidsland og noen forsamlingsledere. Han slo også et slag for engasjement i kirkevalget. 

Harald Pedersen Fylling er bekymret for nedbygging av det internasjonale arbeidet, spesielt med tanke på langtids-misjonærer og mener man må øke rekrutteringen. 

Inger Johanne Rykkvind slo et slag for Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og utfordret pensjonerte lærere til å bli norsk-lærere hos KIA. 

Morten Dahle Stærk er imponert over 16 nye fellesskap. Han stiller spørsmål ved om nedskjæringene på hovedkontoret får en konsekvens for dette arbeidet, om linken mellom Acta og Normisjon blir ivaretatt og hva som gjøres for å styrke arbeidet blant unge voksne. 

Liv Danbolt Drange ber landstyret lære av det hun mener er feilgrep i nasjonalisering av arbeidet i Ecuador.

Bo Johannes Hermansen spør hvorfor åndskampen han opplever i Den norske kirke ikke blir omtalt i treårsmeldingen. 

Helge Rykkvind takket landstyret for alt som har gått bra og utfordret til å se fremover. Han understreket også viktigheten av bønn. 

Liv Berit Pilskog ser ikke at det er noen overbygging mellom Santalmisjonen og Indremisjonen og ønsker seg brobygging. I tillegg etterlyser hun en demokratisk prosess rundt flytting av Gå Ut Senteret. 

Synnøve Risan er takknemlig for at tre regioner fusjonerer med hovedkontoret og mener det er en god ide for hele organisasjonen. 

Gunnleik Seierstad mener man må se fremover og være med på det nye Gå Ut Senteret i Trondheim. Samtidig påpeker han at saken burde vært tatt opp på en generalforsamling og mener Normisjon må finne veier å finansiere skolene våre som ikke er avhengig av statstøtte. 

Therese Glendrage savnet et sterkere fokus på ytremisjonsarbeidet og spesielt Mali og Sengal i treårsmeldingen. 

Bernt Olsen mener at teltpluggene for misjonen må være løse men at vi har en tendens til å støpe de ned i betong. Han ønsker å sette Bibelen på dagsorden og etterlyser samtidig en økt satsning i midtøsten. 

Alf Halvorsen blir klok av å være på generalforsamling og etterspør et større eierskap/overføring av ansvar til regioner og forsamlinger for å kunne styrke ytremisjonsarbeidet. 

Arne Sørli er stolt av det Normisjon gjør men utfordrer samtidig til å vitne til naboer som trenger å finne kraft i Jesus Kristus og ikke alle andre steder de leter. 

Erik Rørtvedt forteller om hvordan seniorer har blitt ressurser i regionen ved å få talerett i regionstyret og blitt koblet tettere sammen med Acta, barn og unge i Normisjon. 

 

Berit Bakke synes ytremisjonen har druknet i indremisjonsarbeidet i treårsmeldingen. Hun etterspør også hvordan man sikrer at de unge som får utrustning og oppfølging på skolene våre blir hanket inn i organisasjonen videre.

Gunn Marit Lygre opplever Normisjon som et sted hun får leve ut langtidskallet og mener vi må være lettbeinte men at vi må vite hvor vi skal. Tenke nye måter samtidig være opptatt av å bevare kvalitetsstempelet. 

Hilde Halvorsen etterspør mer tid til diskusjon på generalforsamlingen. Hun mener både Gå Ut Senteret og hvordan man skal tenke Normisjon videre burde vært saker på generalforsamlingen. 

Sølve Ness Holm ønsker at regioner og forsamlinger ikke bruker sin selvstendighet til å bli seg selv nok. Han påpeker at vi må løfte sammen og sende ut misjonærer som driver en langsiktig og tålmodig tjeneste. Han mener det ikke er tjenelig å kutte i informasjonsavdelingen.

Solveig Granerud synes det er fint å være med å bygge Guds rike ute og hjemme. Hun etterspør hvorfor de nasjonale medarbeiderne i samarbeidslandene ikke synliggjøres og presiserer at misjonsfolket må løfte økonomien i flokk.

Olav Vold presiserer at barnehagene heller ikke denne gangen er nevnt i treårsmeldingen. I tillegg undrer han seg over hvorfor det ikke blir nevnt at nedskjæringene i organisasjonen også rammer ytremisjonsarbeidet med flere millioner årlig. Han oppfordrer til å styrke ytremisjonen. 

Jan Magne Moi berømmer landstyret for at de reiste ut og så ytremisjonsarbeidet. Han påpeker at han har sett mye engasjement etter at folk har vært ute å sett selv. Samtidig heiet han frem nysatsing på unge voksne arbeidet lokalt. 

Eli Tveitane mener at det ikke bør være et skille mellom ytre og indremisjon og at det er mer å glede seg over i treårsmeldingen enn å oje seg over. 

Alf Inge Vådlandsmyr mener at arbeidet internasjonalt sprer seg over for mange land og ønsker seg en tydeligere satsning på det menighetsbyggende og evangeliserende arbeidet.