Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Valget er tatt

Tormod Kleiven ble gjenvalgt som landsstyreleder
Foto: Sunniva Vikan

 Det nye landstyret var tydelig begeistret for valget. 

Bak fra venstre: Gjermund Lygre (ansattes representant), Anne Birgitta Langmoen Kvelland (generalsekretær), Berit Bakke (nyvalgt 3. varamedlem), Ekaterina A. Samara (nyvalgt medlem), Harald Fylling (nyvalgt 1. varamedlem), Trygve Svendsen (nyvalgt medlem), Hanne Tufthaug (sittende medlem), Eli Tveitane (sittende medlem), Sven Haugland (sittende medlem), Tore Seirestad (nyvalgt 2. varamedlem), Marit Berling (Acta, barn og unge i Normisjon sin representant), Tormod Kleiven (landsstyreleder).  

Torstein Eidem Norda (nyvalgt medlem) var ikke til stedet når bildet ble tatt. 

Sak GF 08/15   VALG

Antall godkjente stemmeberettigede pr. 1.7.15 kl.11.00:            442

Kjetil Glimsdal presenterte valgkomitéens arbeid og spesielt arbeidet med å finne lederkandidater.
Forslag fra Boe Johannes Hermansen om å åpne for å stille spørsmål til kandidatene ble nedstemt av Generalforsamlingen. 

A) Valg av leder til Normisjons landsstyre

Lederkandidatene presenterte seg selv.
Kåre Skråmestø og Knud Jørgensen talte for Tormod Kleiven sitt kandidatur.
Gunleik Seierstad og Jorun Dørdal talte for Reidulf Stige sitt kandidatur. 

Antall avgitte stemmer:                      419
Forkastede stemmer:                         1
Blanke stemmer:                                   0 

Kandidater                                               Antall stemmer

Tormod Kleiven:                                    243
Reidulf Stige:                                           175

Vedtak: 

Tormod Kleiven ble valgt til Landsstyrets leder.

B) Valg av styremedlemmer til landsstyret

Boe Johannes Hermansen foreslo at valget av varamedlemmer ble tatt som et særskilt valg etter at resultatet av valg av styremedlemmer var klart. Etter en avklaringsrunde i forhold til Normisjons lover, ble dette støttet av dirigentskapet.

Kjetil Glimsdal presenterte kandidatene til medlemmer i landsstyret.
Kandidatene presenterte seg selv.

Bjørn Malvin Hisdal talte for Berit Bakke.             
Karstein Evensen talte for Harald Fylling.             
Gunvor Kreken talte for Liv Gjerde.       
Martin Cave talte for Finn Kolnes.  
Gunn Marit Selle talte for Agnar Kvalbein.          
Helge Bjørkhaug talte for Arne Lyngstad.            
Kristian Øgård talte for Torstein Eidem Nordal. 
Kjellaug Andresen talte for Ekaterina Aleksandrovna Samara.
Alf Halvorsen talte for Tore Seierstad.  
Erik Rørtveit talte for Trygve Svendsen.               
Hilde Halvorsen talte for Birte Helen Toppe Sæle.

Antall avgitte stemmer:                      428
Forkastede stemmer:                         2
Blanke stemmer:                                   0 

Kandidater og antall stemmer

Berit Bakke: 106
Harald Fylling: 129                                                                 
Liv Gjærde: 24                                                                  
Finn Kolnes: 54                                                                 
Agnar Kvalbein: 84                                                            
Torstein Eidem Nordal: 223                                               
Ekaterina Aleksandrovna Samara: 162                            
Tore Seierstad: 137                                                                
Trygve Svendsen: 189                                                          
Birte Helen Toppe Sæle: 89                                              

Vedtak: Følgende ble valgt som styremedlemmer til landsstyret:

Torstein Eidem Nordal                                                                                               
Trygve Svendsen                                                                                                         
Ekaterina Aleksandrovna Samara                                                                     

C) Valg av varamedlemmer til Landsstyret

Antall avgitte stemmer:               374
Forkastede stemmer                    2
Blanke stemmer                             0

Kandidater og antall stemmer

Berit Bakke: 156
Liv Gjerde: 70
Harald Fylling: 192
Finn Kolnes:  84
Agnar Kvalbein: 148
Arne Lyngstad: 140
Tore Seierstad: 191
Birte Helen Toppe Sæle: 134              

Vedtak:

Følgende ble valgt som varamedlemmer til landsstyret ut fra stemmetallene:

1. vararepresentant       Harald Fylling
2. vararepresentant       Tore Seierstad                 
3. vararepresentant       Berit Bakke                                        

D) Valg av medlemmer til Kontrollkomitéen

Kandidatene ble presentert.

Kandidater og antall stemmer

Helge Eide:  351
Ragnhild Gravem: 291
Anders Grønning: 88
Tore Humstad: 119
Svein Lilleaasen: 170
Liv Berit Philskog: 118

Vedtak

Følgende ble valgt til medlemmer av kontrollkomiteen:

Helge Eide
Ragnhild Gravem
Svein Lilleaasen

Følgende ble valgt til varamedlemmer:

1. varamedlem Tore Humstad
2. varamedlem Liv Berit Philskog
3. varamedlem Anders Grønning

E) Valg av medlemmer til Valgkomitéen

Kandidatene ble presentert.

Antall avgitte stemmer: 376
Antall forkastede stemmer: 22
Antall blanke stemmer: 0            

Kandidater og antall stemmer

Sissel Brobakken: 144
Hilde Granerud Heitmann: 200
Sverre Karlsen: 229
Irene Lygre: 130
Anna Marie Kjøde Olsen: 204
Ola Rusaanes: 71
Anfin Skaaheim: 304
Elisabeth Bjor Aasbø: 131        

Vedtak:

Følgende ble valgt til medlemmer av Valgkomiteen:
Anfin Skaaheim
Sverre Karlsen
Anna Marie Kjøde Olsen
Hilde Granerud Heitmann

1.varamedlem: Sissel Brobakken
2. varamedlem: Elisabeth Bjor Aasbø
3. varamedlem: Irene Lygre
4. varamedlem: Ola Rusaanes