Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Strategisk leder og kulturbygger

Foto: Sunniva Vikan

 - Det ”gamle” landsstyret ønsket ikke å ta denne avgjørelsen på bakgrunn av at vi var ansvarlig for håndteringen av generalsekretærsaken i 2013. Samtidig er det kort tid fram til at nåværende åremålsperiode for Anne Birgitta går ut. Derfor var det naturlig å legge denne saken fram for det nye Landsstyret på dets første møte med spørsmål om det var klart for å ta stilling til denne saken. Det svarte landsstyret ja på, og de ga sin fulle tilslutning til at Anne Birgitta ble ansatt i en ny åremålsperiode nettopp fordi hun har vist et lederskap som samsvarer med hva Normisjon trenger, sier landsstyreleder Tormod Kleiven.

Grundig prosess

Tormod Kleiven er meget fornøyd med beslutningen som er tatt og med svaret han har fått. Anne Birgitta ble ansatt i en toårig åremålsstilling fra 01.04.14. Hun ble ansatt da Normisjon sto i en svært krevende situasjon på bakgrunn av generalsekretærsaken. Vi var trygge på at hun var godt egnet til å gå inn i rollen som generalsekretær. Hun har vist på en forbilledlig måte et lederskap som samsvarer både med hva Normisjon trengte og fortsatt trenger. Vi ønsket å la et nytt landsstyre ansette for lengre tid siden situasjonen ble som den ble med den første ansettelsen det gjorde. Vi ønsket samtidig å gjøre et enda grundigere arbeid med å utrede hva slags funksjon og rolle en generalsekretær skal ha. En arbeidsgruppe med representanter fra ulike deler av vår organisasjon leverte resultatet av et slikt utredningsarbeid til landsstyret for behandling i februar 2015. Rapporten oppsummerer hva som bør kjennetegne personen som innehar generalsekretær-funksjonen på følgende måte; ”relasjonsbygger, strategisk leder, gruppeleder og kulturbygger. Det framheves viktigheten av at ledere i Normisjon skaper en anerkjennende kultur som løfter opp mennesker intern og eksternt.” Dette samsvarer svært godt med det som kjennetegner lederegenskaper i praksis hos Anne Birgitta, forklarer Kleiven.

Anne Birgitta Langmoen Kvelland under sommerens generalforsamling. Foto: Birgit Lopacki 

- En strategisk leder

Hvilke ting forventer dere at Anne Birgitta Langmoen Kvelland vil løfte fram og prioritere i sin neste fireårsperiode?- Vi har nettopp vedtatt et handlingsprogram på Generalforsamlingen. Dette er både landsstyrets og generalsekretærens arbeidsredskap og prioritet. Hun ha mye å bidra med i det å finne fram til arbeidsformer som gjør Normisjon til en enda mer målrettet misjonsbevegelse for å oppfylle visjonen vår om Jesus Kristus til nye generasjoner og folkeslag. Nettopp i denne sammenheng er hennes styrker som strategisk leder, relasjons- og kulturbygger vesentlige egenskaper for å lykkes. Vi er i en utfordrende økonomisk situasjon. Vi har erfart at Anne Birgitta først og fremst fokuserer på hvilke muligheter en krevende omstilling kan gi for Normisjon som misjonsbevegelse inn i framtiden, sier Kleiven.

Bevegelse i to retninger

Anne Birgitta Langmoen Kvelland selv ser fram til å ta fatt på utfordringen.

- Vi står overfor store og spennende utfordringer i Normisjon, og jeg gleder meg over å ha et lengre perspektiv foran meg som leder. Jeg trives godt i stillingen og er glad for den tilliten det ligger i at landsstyret tilbyr meg et nytt åremål for fire år fra april, sier hun.

- Hvordan tenker du at Normisjon vil forandre seg i løpet av de neste drøye fire årene, med deg som generalsekretær?

- Jeg håper vi i enda større grad enn i dag er en tydelig evangeliserings - og fellesskapsbyggende bevegelse. Jeg ønsker meg en bevegelse i to retninger slik at både bønnefokuset og retningen ut blir enda tydeligere: Sammen søker inn til Jesus i bønn, og sammen går vi ut til andre mennesker med ord og tjeneste – like til jordens ender.