Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Misjonærer i Arendal

F.v. Bård Magnus Sødal, Jakob Lunde, Martin Cave (IMI-kirken Stavanger), Johannes og Anna Vålandsmyr, Joel, Torbjørn og Ingvild Simonnes.
Foto: Eivind Horne

Det kan være mange grunner til at mennesker flytter internt i Norge, det være seg økonomiske eller jobbrelaterte, familiære eller klimatiske. Men at mennesker flytter til Sørlandet av misjonale grunner, er vi ikke vant til. Sørlandet er tradisjonelt en senderegion, ikke mottakerregion når det gjelder misjon. Men denne gangen handler det om en gruppe unge mennesker som forlater det trygge og vante i Stavanger og IMI-kirken, for å leve livene sine på Arendals østkant. Nytt bosted, nytt nærmiljø, nytt arbeid (hvis de finner jobb) er utfordringene de står overfor i disse dager. Dette gjør de for Jesu skyld og for unådde menneskers skyld. Med liv og ord ønsker de å formidle evangeliet til mennesker som ikke reelt har blitt møtt med Jesu innbydelse, selv om de bor på «kristelige Sørlandet».

– Det var Anna som først opplevde kallet til Sørlandet, sier Johannes Vålandsmyr. Han snakker om sin kone, opprinnelig fra Grimstad. I disse dager legger de finishen på sommerens oppussingsarbeid i huset de har kjøpt på Torsbuåsen. Hele 12 mennesker flytter inn til Arendal Øst. Tre av de voksne er ugifte studenter, det er Bård Magnus Sødal, Jakob Lunde og Susanne Haldorsen. Tre av de fire ekteparene som utgjør resten av teamet, har kjøpt seg bolig, de siste er på husjakt. De andre parene er Ole Jakob og Ester Pedersen, Alexander og Tone Helen LaPierre samt Torbjørn og Ingvild Simonnes med lille Joel.

Lang prosess
– Drømmen om å leve et misjonalt dagligliv på et sted med få kristne, har ligget der lenge, fortsetter Johannes. Han er nyutdannet teolog fra Misjonshøyskolen i Stavanger. Av den grunn valgte han også å skrive sin masteroppgave om misjonsteologi og strategi i en del av nyere norsk menighetsplanting.
– Men for to år siden ble denne visjonen, som flere av oss viste seg å ha båret på, til noe mer konkret. Lederne våre i IMI-kirken bekreftet dette kallet vi kjente på. Teamet vårt vokste og planene tok form under kontinuerlig veiledning. Selv om en av og til kan møte spørsmålet om det ikke er nok menigheter, så har visjonen vår blitt godt mottatt. Normisjon har støttet oss i dette både sentralt, regionalt og lokalt, bekrefter Johannes, som selv har fått en 50 prosent stilling innen menighetsplanting i Agder Region. En annen i teamet, Ole Jakob, vil vikariere i Acta for Trond Vorhaug, mens Ester er på jobbjakt. Tone Helen har fått jobb som butikkslakter på Meny.

Mennesker foran menighet
– Vi er inne i et tidsskifte når det gjelder menighetsplanting, fortsetter Johannes, som i det norske «Dawn»-miljøet har fulgt med i utviklingen omkring dette. – Det er ikke lenger så stort fokus på menighetsplanting som uttrykk for organisatorisk ekspansjon. Bevisstheten om at det finnes en fysisk kirke i nærheten, oppleves ikke lenger som noen invitasjon til naboer. Det er personene som utgjør nærmenigheten, som må komme med invitasjonen. Det er viktigere med reelle sosiale fellesskap enn meningsfellesskap i våre dager. Mennesker i havsnød må reddes med små båter, ikke store. Derfor er mange små eller mellomstore fellesskap mest effektivt i vår tid, sier den reflekterte teologen og kirkeplanteren.
– Misjonsbefalingen taler ikke om å plante menighet, men om å gjøre disipler. Vi vinner ingen bare ved å plante en ny menighet ved hjelp av flotte lokaler, god PR og mye aktivitet. Det er evnen til personlig å gi evangeliet videre til enkeltmennesker som er selve motoren i visjonen vår, fortsetter han.

Godt samkjørt
Elleve Jesu disipler har forårsaket store ting før. De elleve som nå slår seg ned i Arendal Øst har fått tid til å arbeide seg sammen. De har over lengre tid møttes ukentlig i Stavanger, annenhver gang til huskirkefellesskap og annenhver gang til disippelgrupper hvor menn og kvinner samles hver for seg. Individuell åndelig veiledning ser Johannes på som fundamentalt i formingen som disippel og sjelevinner. Forøvrig er det den kjente anglikanske kirkelederen Mike Breen, med sine tanker om Kirken som «Family on Mission» som er hovedinspirator til det misjonale initiativ som nå begynner å leves ut i Arendal.