Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Tilbake til barnehjemmet!

Det er stas å få være med ut på terapirommet igjen!
Foto: Synnøve Aandstad Baghirova

Normisjonsteamet er klare til innsats, og setter seg inn i kartleggingsskjemaene

Normisjon har arbeidet på det statlige barnehjemmet for funksjonshemmede barn i Merdekan, utenfor hovedstaden Baku, i 15 år. I løpet av disse årene har et team, som vanligvis har bestått av både utlendinger og lokale, reist ut til barnehjemmet flere ganger i uka. De siste månedene bestod dette teamet av fem lokale damer. I prosessen med at Normisjons bistandsorganisasjon, Norwegian Humanitarian Enterprise (NHE) måtte legges ned, ble dessverre også dette prosjektet rammet og måtte ta en pause fra juni av. Men i løpet av sommeren fikk vi tillatelse til å arbeide gjennom en lokal virksomhet, og den første uka i september kunne de 5 lokale jentene reise tilbake til barnehjemmet; De er nå ansatt gjennom et lokalt selskap, men representerer fremdeles Normisjon og har det samme hovedmålet: Å vise Guds kjærlighet til disse barna, som er blant de minste og svakeste i det aserbajdsjanske samfunnet.

Alle lekene og utstyret skal gås gjennom og ryddes i før terapien kan komme i gang igjen 

Jentene, som er de samme som arbeidet for NHE før sommeren, gleder seg over å kunne fortsette arbeidet på barnehjemmet, og reiser, som før, til barnehjemmet 3 dager i uka for å bistå de ansatte ved barnehjemmet med å vise omsorg til barna, hjelpe til å mate dem og ikke minst gi ulike typer terapi, som fysioterapi, stimuli av grov- og finmotorikk og musikkterapi. I tillegg til dette har jentene nå et spesielt fokus på evaluering i arbeidet de gjør, og har fått i oppdrag å kartlegge hvordan de ulike terapimetodene Normisjons-teamet har brukt over de siste årene virker på de ulike barna og hvilke framskritt de ser hos det enkelte barn.

 Over sommeren, som er varm i Aserbajdsjan, har barna fått mindre stimuli enn de pleier, da flere av organisasjonene som tidligere arbeidet på barnehjemmet ikke har hatt tillatelse til å arbeide der, og de statlige ansatte ved barnehjemmet dessverre ikke har kapasitet til å gjøre mer enn det aller mest nødvendige. Mange av barna uttrykte stor glede da Normisjons team var tilbake, og viste stor glede over å bli tatt med ut på terapirommene!  Jentene forteller at det merkes at bemanningen ikke er stor nok ved barnehjemmet. Mange av barna har blitt tynnere, og noen har glemt det de hadde lært før sommeren. Det har også kommet flere nye barn til; flere av dem sendt fra andre institusjoner. – Vi har også savna barna, forteller jentene.

Å gå langs veggen er trygt når man ikke kan se.

Den første uka ble brukt til å bli kjent med de nye barna, vaske og rydde på terapirommene som teamet disponerer og få oversikt over hvordan evalueringsarbeidet skal skje. Så er det tid for kartlegging av barnas nivå. Ei av jentene på Normisjonsteamet jobbet mye med ei blind jente i vår – og fikk se hvordan hun lærte seg å gå oppreist langs veggen. Gleden var stor over at hun fremdeles behersker dette med glede, og hun håper å se flere fremskritt i månedene framover.