Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Vi vil hjelpe

Foto: arkiv

Styret i Normisjon Rogaland er opptatt av hva som skjer rundt oss og med oss. De siste tiders hendelser med flyktninger fra Syria er spesiell og veldig utfordrende. Marin Cave i IMI-kirken var invitert til siste regionstyremøte for å fortelle hvordan de i IMI har taklet denne utfordringen og hva de som menighet gjør. IMI har i flere år hatt fokus på og arbeidet med integrering av flyktninger, de har særlig satset på språkskole.

En språkskole krever lite ressurser (en lærer pluss noen medarbeidere) og gir gode resultater. Martin mente at mange bedehus har mulighet til og bør drive med språkskole. Når den nye flyktningsituasjonen med Syriaflyktninger kom ble IMI bevisste på at det nå gjaldt flyktninger og ikke asylsøkere. Menigheten har tatt opp en stor pengegave som er gitt videre til Stavanger kommune. IMI har tatt kontakt med andre menigheter i omegn og sagt at de vil samarbeide. IMI har også sagt seg villige til å ta et regionalt ansvar. De har opprettet en hjemmeside som heter vivilhjelpe.no. Her kan enkeltpersoner registrere seg og si hvordan han/hun vil bidra.

Språket er det viktigste i integreringsarbeidet. Dette sa også Sandnes kommune sine representanter på informasjonsmøte som BådeOg arrangerte i Sandnes 1. oktober. Det samme ble poengtert fra Hero og Sandnes Røde kors sine representanter. Det var svært mange som var møtt opp denne kvelden for høre om hvordan den enkelte av oss kan hjelpe en flyktning. Vi kan gjennom flere aktiviteter starte en relasjon med dem som kommer som flyktninger og på den måten starte på å hjelpe dem med å lære språket. Her ble nevnt at en kunne bli vennefamilie, aktivitetsvenn, kvinner trenger hjelp under fødselspermisjon, leksehjelp, svømmegrupper og utleie av bolig.

Det handler mest om å sette av tid, så vil relasjonen utvikle seg. Og når det skjer så vil en etter hvert få mer og mer anledning til å hjelpe.

Styret i Normisjon Rogaland er svært glade for at IMI-kirken har sagt seg villige til å ta et regionalt ansvar. Så tenker du på at din forening/forsamling eller lag vil starte opp et engasjement rundt flyktningsituasjonen, så er det bare å ta kontakt med dem på tlf 51 84 21 60 eller via hjemmesiden http://vivilhjelpe.no/

 

Litt mer fakta om flyktningsituasjonen:  

Vi opplever den største flyktningstrømmen på 70 år.  Det er Syria som er hardest rammet, med totalt 11 millioner mennesker av landets 23 millioner som er på flukt. 7,5 millioner av disse er flyktninger internt i landet. Forventet levealder i Syria har gått ned fra 75 år til 51 år i bare på noen få år.