Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Dramatisk ved SAT-7 kontor

SAT-7 ber om forbønn etter at kontoret ble ransaket.
Foto: SAT-7

Her er en oppdatering fra TV-kanalen:

Lørdag 10. oktober banket ansatte ved Egypts sensur-departement på dørene til den kristne tv-kanalen SAT-7 med en ransakeslsesordre. De fjernet alt utstyr, inkludert kameraer og maskiner som blir brukt til redigering. Den regionale direktøren, Farid Samir ble anholdt i 6 timer før han ble frigitt. 

Samir er anklaget for å ha en tv-kanal uten de nødvendige lisensene, selv om det kun produsereres program ved SAT-7s Egypt kontor. Tv-sendinger sendes ikke fra Egypt til noen av SAT-7 sine kanaler.

En høring ble holdt søndag 11. oktober på statsadvokatens kontor og det kom frem at anklagene var basert på mangelfull og/eller feilaktig informasjon. Statsadvokaten vil fatte sin avgjørelse iløpet av de neste dagene om denne saken vil havne i rettssystemet. 

I mellomtiden er det beslaglagte utstyret i politiets hender og SAT-7 i Egypt kan derfor ikke opprettholde den normale aktiviteten ved kontoret. Arbeidet til SAT-7 Egypt er organisert under den koptisk-evangeliske kirken men tv-sendingene støtter alle kirkesamfunn i landet. 

Gjennom utfordringene har SAT-7 teamet i Egypt blitt oppmuntret av den støtte og omsorg vi har mottatt gjennom denne utfordrende helgen. Vi ber om fortsatt forbønn. Som Farid Samir oppfordrer til så inviterer vi dere med på å "Gå sammen med oss i bønn slik at vi kan fullføre den oppgaven vi har - en oppgave basert på kjærlighet som har som mål å tjene vårt kjære Egypt."  

Vær med å be for: 
•    For Farid og familien at de vil kjenne Guds fred og styrke gjennom denne vanskelige tiden. 
•    At statsadvokaten vil konkluderer med at det ikke er noen grunn til å straffeforfølge.   the Public Prosecutor will conclude that there is no case to answer. 
•    For SAT-7 teamet i Egypt som prøver å jobbe uten å ha det beslaglagte utstyret tilgjengelig. Be om at de får det raskt tilbake.