Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Nøden i Midt-Østen og Nord-Afrika

Foto: Arkiv

- Befolkningen er ung. Nær to tredeler er under 30 år.
- Arbeidsledigheten blant ungdom er den høyeste i verden, med 24 % av ungdommene som går ledige.
- Det er manglende likestilling mellom kjønnene. Mange kvinner lever i en utsatt og vanskelig situasjon, og kjenner seg isolerte.
- Analfabetismen er høy blant voksne. Når man også regner med dem som bare leser dårlig, kommer man opp i rundt 50 %.
- Trosfriheten er mangelfull. Kristne i Midt-Østen opplever nå den verste forfølgelsen på mange hundre år.
- Det er en høy grad av fysisk konflikt, undertrykkelse av en rekke minoriteter og tallet på flyktninger er formidabelt.

I løpet av dette året har den humanitære situasjonen blitt verre.

- I Syria er det 12,2 millioner mennesker som trenger humanitær hjelp, og 5,6 millioner av dem er barn. Hele 7,6 millioner er flyktninger i eget land, mens resten bor i områder som det er vanskelig å nå med nødhjelp.
- I de nærmeste nabolandene er det registrert 4 millioner flyktninger fra Syria. Halvparten av disse er barn.
- Libanon alene har 1,2 millioner syriske flyktninger. De utgjør nesten femteparten av dem som bor i landet. Dette landet er bare litt større enn Rogaland, og allerede i utgangspunktet en skjør og ustabil stat.
- Det er anslått at over 8 millioner mennesker i Irak trenger humanitær hjelp. 3 millioner er internflyktninger.
- Jemen er det landet som har flest hjelpetrengende. Væpnet konflikt har spredd seg raskt de siste månedene. 21 millioner trenger beskyttelse eller humanitær hjelp!
- I Gaza og på Vestbredden er det til sammen 1, 9 millioner som trenger humanitær hjelp.
- I Libya er det 430 000 internflyktninger.

Hva gjør SAT-7?

Her er noen eksempler:
- I denne delen av verden gjelder ofte det gammeltestamentlige budet «øye for øye, tann for tann».
SAT-7 formidler et budskap om forsonlighet, tilgivelse og nåde. Dette er overraskende og nytt for mange.
- Daglig sender SAT-7 KIDS 90 minutter undervisning til de mange flyktningebarna og andre barn som ikke lenger får skolegang. Den er fordelt på tre fag – det arabiske morsmålet, matematikk og engelsk. Søk det gjerne opp på hjemmesiden til SAT-7 KIDS. Det er levende og morsomt.
- Korte programinnslag har gitt foreldre faglig hjelp til å støtte barn med krigstraumer.
- Barnekanalen mottar hver uke hundrevis av mailer fra barn, og de svarer på alle. Mailene inneholder at fra ønsker om å bli gratulert på bursdagen til dypt eksistensielle spørsmål, som: «Hvor er Gud i den nøden vi opplever?»
- Et ukentlig program der muslimer blir invitert til å delta i en samtale. Her viser man at det går an å snakke respektfullt sammen om vanskelige spørsmål selv når uenigheten er stor.
- Kvinner har ofte en vanskelig situasjon. I programmet «Nål og tråd» går man inn i dette på en følsom og respektfull måte. Programmet avdekker undertrykkelse og urettferdighet gjennom møte med kvinner og deres fortellinger. Samtidig viser man at kvinner er mer enn bare ofre.
- Et eget program på farsi, «Gud og de forfulgte», vil gi de voksende husmenighetene i Iran mot og styrke til å møte forfølgelser.
- Evangeliet blir formidlet, og det skaper i seg selv en forandring. En far fra Afghanistan sier: ”Gjennom Kristus kan det går bra med deg og du kan se lys i stedet for mørke… Takk for disse programmene. De lærer oss å bli bedre mennesker.”

Du kan støtte Sat-7 sitt arbeid her!