Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

- Hauge relevant i dag

Foto: Boe Johannes Hermansen


 

Magne Supphellen sa at tillit er grunnleggende i arbeidslivet, og dette var Hauge sterk på.

Supphellen som er professor ved Norges Handelshøyskole og Hauge School of Management, hadde fått temaet: ”Hans Nielsen Hauges prinsipper for næringsvirksomhet – relevante i dag?”.

Foredragsholderen fortalte at Hauge selv etablerte minst 30 bedrifter over hele landet, særlig i perioden 1801-1804. I tillegg var Hauge delaktig i etableringen av en lang rekke andre virksomheter.

- Motivasjonen for hans næringsvirksomhet var slik han selv uttrykte det: ”Mitt Kaldsbrev er at elske Gud og min Næste”, sa Supphellen, og framholdt at Hauges næringsvirksomhet var med på å bekjempe fattigdom, opprette mange arbeidsplasser og utvikle lese- og skriveferdigheter.

For Hauge var lønnsomhet ikke mål, men middel. - Personlig ansvar, flittighet og kallsbevissthet, rekruttering basert på talent, inkluderende fellesskap og likeverd, flatere strukturer, kulturbygging via «ritualer» og modellering, samt «tjenende lederskap» og munterhet i arbeidet var viktige sider ved Haugebevegelsens næringsvirksomhet.

- Hvorfor hentes Hauge fram igjen? spurte Supphellen og svarte: - Hauge fungerer som rollemodell i fattigdomsbekjempelse. Hans forretningsfilosofi harmonerer med moderne teorier innen bedriftsutvikling og ledelse: behovet for en høyere hensikt, tjenende lederskap og betydningen av tillit.

Professoren utdypet: - Tjenende lederskap handler om å hjelpe ansatte til å ta ut potensialet sitt. Det er viktig å motivere og tilpasse arbeidet til evner og anlegg, tilføre støttende relasjoner og infrastruktur. Dessuten krever det nærhet til og kunnskap om de ansatte. Hauges lederpraksis ligner på tjenende lederskap.

- Tillit er grunnleggende. Moderne forskning viser at tillit har tre hovedkilder: Ferdigheter/kunnskap, integritet/til å stole på og omtanke. Hauge vare sterk på alle tre, påpekte Supphellen.