Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Det aller viktigste

Teamene fra Metodistkirken på Sotra, Norkirken Nordhordland og Norheimsund og Øystese i full sving med viktige drøftinger.
Foto: Martin Olsen

I våre fellesskap og sammenhenger i Normisjon er det mye flott som rører seg. Bare det å komme sammen som kristne er kjekt og viktig. Vi har møter, bibelgrupper, misjonsgrupper, barnelag og barnekor. Vi får høre Guds Ord, bli oppbygd og utrustet til et kristent liv. Vi spiser, hygger oss og gleder oss til basarer og messer med mer moro og støtte til misjon.

Årene går og vi er en del av en tradisjon hvor alt dette skjer. Vi vet hvor vi hører til og hva vi skal være med på. Vi har gjort det før, og vi deltar med glede igjen. Det er flott og meningsfylt og stå i en slik sammenheng.

 

Hvorfor holder vi på?

Faren ved vaner og tradisjoner er imidlertid at vi kan glemme hvorfor vi gjør som vi gjør. Vi vet hva som skjer og hva vi skal gjøre, men kan lett glemme hvorfor. Og dersom vi glemmer hvorfor, vil også hva vi gjør lett få feil fokus eller miste sitt viktigste innhold.

Normisjons menighet i Stavanger så viktigheten av å fokusere på spørreordet «hvorfor» i forhold til sin virksomhet. De spør seg: «Hvorfor er vi her?» Svaret er ikke langt borte. Vi er her fordi Gud elsker oss. Han har skapt oss, frelst oss og født oss på ny til et evig liv sammen med Ham.

 

Det viktigste

Og her ligger selve kjernen i vår tro. Gud har frelst oss til et liv sammen med seg selv. Dette fører oss videre til vår aller viktigste og gudgitte oppgave: Å fortelle andre om Jesus. Vi har hørt det og tenkt det tusen ganger før. Det er dette det handler om. Å lede mennesker vekk fra fortapelsen og til det evige livet med Gud.

IMI-kirken i Stavanger så betydningen av å holde dette spørsmålet varmt hele tiden. De ville også hjelpe andre fellesskap til å ha fokus på dette. Dermed startet de opp Agenda1 lærefellesskap. Guds og vår agenda nummer 1 er å lede mennesker til Jesus. Derav navnet Agenda1. Dette læringsfellesskapverktøyet har bredd om seg til flere steder i Norge og i misjonslandene. Nå den 30. oktober startet Agenda1 Hordaland opp og hadde sin første samling i Centralkirken. Team fra Norheimsund og Øystese, Metodistkirken på Sotra, Jesusfellesskapet, Samnanger menighet og Norkirken Nordhordland deltar i denne omgang på lærefellesskapet.

Hva er så dette for slags nymotens opplegg?

Vel, det er ikke så skummelt som man kunne finne på å tro. Man deltar fra sin sammenheng med et team på ca fem personer. På Agenda1 samlingen får man noen innspill i form av ord for dagen og korte foredrag. Det meste av tiden bruker hvert team for seg til å jobbe ut i fra tre spørsmål:

1. Det første spørsmålet er: «Hva er?» Hva er situasjonen for oss nå? Det handler om å ta en fot i bakken og gjøre en vurdering av status pr i dag for sin sammenheng. Hvor mange nye har for eksempel blitt med det siste året? Blir mennesker disippelgjort? Lærer mennesker å be hos oss?

2. Det neste spørsmålet er: «Hva kan bli?» Her er det lov å drømme. Ta fram alle gode tanker man kan komme på for sin sammenheng og dens fremtid.

3. Den tredje fasen er planfasen. Her spør man seg: «Hva skal bli?» Her går man fra drømmer til konkrete planer. Hvert team bestemmer selv hva de vil ta tak i i sin sammenheng. Gjennom tiden sammen i lærefellesskapet har man fått innspill, drøftet og nå er det tid for å konkludere med en plan for noen få ting man vil ta tak i de neste 6 månedene.

Oppløftende fellesskap

Noe av det beste med Agenda1 er fellesskapet mellom de forskjellige teamene. De dagene man er sammen er det etter hvert spørsmål en kort rapportering fra hvert team om hva man har konkludert med. Her får man ikke bare kjennskap til hva hvert team arbeider med, men man får også ta del i nøden og visjonen som de bærer. Dette er svært inspirerende og en vesentlig del av læringsfellsskapet. Gode prater blir det også tid til i pausene og under måltidene. I det heletatt ligger det til rette for både åndelig, faglig og relasjonelt påfyll.

Ikke bare for Normisjon

I og med at Agenda1 læringsfellesskap ikke er en måte å styre på, men et verktøy for å holde fokus på det viktigste oppdraget og stille de rette spørsmålene, egner dette seg for team fra alle kristne sammenhenger. Normisjon har med dette et supert verktøy og et sterkt ønske om å være til velsignelse ut over sin egen organisasjon. Om du er i Normisjon eller ikke: Du kan ta en runde på dette blant lederne hos deg og vurdere om dette kunne være aktuelt for dere å delta på.

Ta kontakt med regionskontoret for nærmere informasjon.