Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Jul uten gaver, tre og nisser

De kristne i Koba gleder seg over jul med sang og nytt tøy.
Foto: Alf Halvorsen

I tillegg er de kristnes feiring fri for alle kommersialiserte effekter som vi kjenner fra Norge. Noen økonomisk utgifter er det likevel, slik som alle fester i Mali. Fest er først og fremst mat, - god mat. En tier fra hvert kirkemedlem i god tid før festen kan bli nok til at menigheten kan kjøpe en sau. Den koster i underkant av 300 kroner. Sammen med ris, olje, poteter og kål blir det til et festmåltid man ellers ikke har råd til i en malisk hverdag.

Har man økonomi til det, er nye klær en annen prioritert investering til jul. Da snakker vi om eget Maliprodusert tøy. Ikke nisseklær, men årets utgave av julestoff med bibelske motiver, lokalt skreddersydd til den enkelte. Vel er det fint å se halve kirken i samme drakt, men kjøpepresset kan sette enkelte kirkemedlemmer i en ubehagelig gjeld.

Men jul er ikke minst kristent fellesskap. Julaften kommer ofte hele landsbyen for å se filmen om Jesu liv under åpen himmel. Bål tennes på kirkeplassen og tedrikking og samtale kan holde på langt ut i de små timer. Høytidsgudstjenesten begynner klokken ni på 1.juledag, og fortsetter med fellesmiddag og samtale til utover ettermiddagen.

Jul er Kristus i blant oss, felleskap med Gud og med hverandre.