Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ledige stillinger i Norkirken Kongsberg

Foto:

Vår barne- og ungdomsarbeider skal sluttføre studier, og en av våre pastorer ønsker å redusere sin stilling. Derfor søker vi:

- Barne- og ungdomsarbeider i 40% stilling

- Pastor i 25% stilling

For barne- og ungdomsarbeider vil hovedansvarsområder være konfirmant- KRIK, åndelig leder i Soul og pre-Soul Children, 10- 13 års gruppe på søndagsskolen og to familiegudstjenester (Supersøndager) i halvåret. Vi søker en person som i tillegg til egen innsats også kan lede, rekruttere og følge opp frivillige og være god på team og relasjonsbygging.

For pastor vil arbeidsoppgavene bli fordelt med de to øvrige pastorer. Det omfatter gudstjenester og andre oppgaver som kan være evangelisering i lokalmiljøet, nådegaveutvikling og liknende. Vi søker en person som har erfaring fra fellesskapsbyggende arbeid samt forkynnelse. Kjennskap til Normisjon er en fordel.

Søkere må identifisere seg med Norkirken/ Normisjons teologiske ståsted og verdigrunnlag, slik det er uttrykt i Normisjons verdidokument for ansatte.

For den rette person kan det bli aktuelt å se på en kombinasjon av de to stillingene

Lønn i henhold til Normisjons regulativ.

Søknadsfrist 20.januar. Ansettelse så snart som mulig. Nåværende barn- og ungdomsarbeider slutter i februar 2016 på grunn av studier.

Søknad sendes til: Norkirken Kongsberg v/ administrasjonsmedarbeider Ingvald Løvdal, adresse T. Stenbeksvei 2, 3610 Kongsberg, eller epost ingvald.loevdal@ebnett.no. Mobil 90549081.

Hovedpastor Helge Skaaheim er også tilgjengelig for spørsmål. Epost helge@skaaheim.com, mobil 93230470.

Norkirken Kongsberg er tilsluttet Normisjon , som er en evangelisk luthersk misjonsorganisasjon med  1200 fellesskap i Norge, og arbeid i Afrika, Asia og Sør Amerika. I Kongsberg har vi et variert arbeid med utgangspunkt i vårt kirkebygg i Myntgata 19 i byens sentrum. Menigheten har to pastorer og barne- og ungdomsarbeider, tilsammen 2 årsverk. I tillegg har vi regnskapsfører og en administrasjonsmedarbeider i ulønnede stillinger og mange frivillige medarbeidere. Menigheten har 130 voksne medlemmer i tillegg til barn, unge og gudstjenestebesøkende som ikke er medlemmer. Kirken er stort sett full hver søndag formiddag. Vi har et stort internasjonalt miljø i Norkirken Kongsberg, med folk fra mer enn 20 nasjonaliteter.