Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Ungdommenes drømmer

Foto: Normisjon

Det ble et både interessant og tankevekkende besøk. En prosjektleder fra ICC ledet samlingen på en både pedagogisk og humørfylt måte. Ungdommene var mellom 15 og 18 år og de var både aktive og frimodige. De ulike temaene ble drøftet i grupper, som så ble presentert. Det var også rollespill der det ble vist både engasjement og synliggjøring av utfordringene de står opp i.

Det første temaet var: Hva er dine drømmer, hvor ønsker du å være om 5 år? Det var samstemmig at de ønsker seg utdannelse og at utdannelse var veien til å få en god jobb. Utfordringen er at det ikke er så mange jobber for folk med utdannelse i landsbyene, så her ligger det en stor utfordring i forhold til fraflytting av ungdom. 

På spørsmål om hvor de ønsket å arbeide, så ønsket flest å få arbeid i en organisasjon (NGO) og nesten like mange ønsket å få arbeid hos staten (lærer m.m.). Noen ønsket også å være selvstendig næringsdrivende. Det var påfallende at ingen ønsket å arbeide på fabrikk og at heller ingen ønsket å dra til utlandet for å få seg jobb. De har nok hørt at virkeligheten ikke alltid er så lystelig.

De ble så spurt om hva som er utfordringene for å komme dit de ønsker og den helt dominerende problemstillingen var om de (det vil som regel si familien) ville ha penger til å kunne fullføre utdannelsen. Familiene må i mange tilfeller velge om de må selge land eller dyr for å finansiere utdannelse, så det er krevende problemstillinger. Dette er problemstillinger vi også kjenner fra Norge for 100 år siden, da mange familier kanskje bare hadde råd til at ett av barna kunne få utdannelse. Noen av ungdommene ønsket å få en jobb mens de studerte, slik at de kunne bidra til å finansiere studiene.

Flere mente at det store alkoholforbruket blant ungdom var den største trusselen for å klare å få seg utdannelse og jobb. De sa også at det her var en stor forskjell mellom kristne og buddhister, da de kristne ikke brukte alkohol.

Vi ser altså at ungdommene i Kambodsja har mye av de samme drømmene som ungdom i Norge. Men mens norsk ungdom tenker at dette går nok greit, så har de kambodsjanske ungdommene virkelige og alvorlige bekymringer for dette.

På samlingen ble også religion drøftet. I Kambodsja er kristne en liten minoritet i en kompakt buddhistisk kultur og tradisjon. Et viktig tema er da hvordan de ulike religionene kan leve sammen. Det var stor enighet om at det aller viktigste var å ha respekt for hverandre. Har vi det, så kan vi også tåle at vi lever forskjellig når vi lever ut vår tro. De kristne ungdommene var åpne på at de ikke alltid levde etter troen, samtidig sa de at troen ga dem trygghet og hjelp til leve livet på en god måte.

Alle ønsket å kunne leve i fred med hverandre på tvers av religionene. Så hovedstikkordene for dette var tydelige: respekt og fred.

Vi var imponert av det store engasjementet og åpenheten de viste og vi håper og ber om at de kristne ungdommene i Kambodsja får frimodighet til å leve som kristne og demonstrere gode liv som kan lede flere til kristen tro. 

Stor vekst i menighetene

Også gjennom 2015 har vi sett en stor vekst av mennesker som er kommet til tro gjennom det arbeidet vi står i. Godhets- og evangeliseringsaksjon, evangelister, ledertrening og Agenda 1 er verktøy vi bruker. Vi regner med at omtrent 10 000 nye mennesker har tatt imot evangeliet i år og de fleste av disse går nå fast i sine lokale menigheter.

Vi må bare glede oss over det flotte vi får være en del av! Det er også flott å se våre lokale ledere som tar et stadig større ansvar for arbeidet.

Valutautfordringer

Også dette året har den norske krona blitt stadig mindre verdt i forhold til Amerikanske dollar. Det betyr at v i må samle inn flere norske kroner for å kunne sende det samme beløpet i dollar som i fjor. Vi må nå betale ca 1 krone mer pr dollar enn vi gjorde for et år siden og det utgjør mye penger når vi har et totalbudsjett for Kambodsja på ca 6 millioner kroner (700.000 dollar). Vi håper at dere blir med i et aktivt samarbeid for å øke inntektene til Kambodsja 

Takk og bønn

Vi har mye å glede oss over i Kambodsja og det er vår bønn at vi skal få være et Guds redskap for å nå dette folket med evangeliet. Vær med i takk og bønn for dette. 

• Takk for alle de som har kommet til tro på Jesus dette året

• Be om at de nye kristne må bli bevart og få vokse i troen

•Takk for alle menighetene som tar imot de nye kristne

• Be om at menighetene må få være livgivende fellesskap

• Be om at de unge kristne må få frimodighet til leve som tydelige kristne

• Be om økonomi til å videreføre de gode prosjektene som er i gang

• Be om nåde og visdom til alle våre medarbeidere som står i tjenesten i Kambodsja

Gi din gave

Gaver gis til konto: 1503.02.13537

Hvis du ønsker å gi til det menighetsbyggende arbeidet så merk gaven med prosjektnr.  122.47.581

Hvis du ønsker å gi til det humanitære arbeidet så merk gaven med prosjektnr.  122.47.599