Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Vellykka samfunnsutvikling

Foto: Astrid Breivoll

Folk synes ikke noe om at prosjektet nå er slutt, men de er svært takknemlige og glade for alle forbedringer som har skjedd i løpet av de 11 årene vi har samarbeidet om utviklingstiltak i dette området.

De har fått et helsesenter som fungerer godt og betyr svært mye for alle. Hagene bidrar til at de har ferske grønnsaker året rundt. Møllene avlaster kvinnene med det tyngste arbeidet. Bruer som er bygd sørger for langt bedre framkommelighet, og det har til og med begynt å gå fast minibusstransport til Bamako hver uke i tørketida. Mange har fått opplæring. Det dreier seg om lese- og skriveopplæring på lokalspråket, helseundervisning, organisasjonsarbeid og en borgers rettigheter og plikter og dessuten mange praktiske ting som å lage såpe, drive økonomisk lønnsomt med høner eller sauer og flere andre ting.

Da vi første året, i 2005, reiste rundt i dette området, var det få bygder som hadde noen do. Nå er det bygd rundt 600 latriner, og de familiene som enda ikke har dette på plass, vil antagelig gjøre noe med det.  Det har blitt jobbet mye med bærekraft; dvs. at vi har lagt til rette så godt som mulig for at aktivitetene skal fortsette selv om prosjektet er slutt. Vi håper og ber om at innbyggerne må bruke det de har lært og fortsette å arbeide til beste for hverandre.

Jeg vil gjerne rette en stor takk til hver og en av dere som har bidratt til prosjektet i disse årene. 2016 vil bli brukt til å se hvilke tiltak vi nå vil rette innsatsen inn mot. Det kan godt være det vil handle om kvinner og utdanning. Det vil tiden vise.