Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Kirken solidarisk med AIDS-syke

Foto: Solfrid Elgvin Lied

Takk til den lutherske kirken som går sammen med oss, sier en representant for de AIDS-smittede. - I denne kirken blir vi ikke stigmatisert.  Han var til stede på den årlige økumeniske solidaritetsgudstjenesten, som arrangeres av Den lutherske kirken i Santiago.

Støtte fra Normisjon
Etter orkanen Sandy i 2013 kunne vi gi en rask hjelp til de HIV/AIDS-syke, takket være Normisjons støtte. Der og da var hjelpen et kontantbeløp til å kjøpe mat, forteller pastor Roselllys Laborde.

Nå inviteres de månedlig til en middag i kirken. Da har vi en undervisning over relevante tema, f.eks. selvtillit. - Ofte er det folk fra kirken som innleder til samtale, for vi har skolerte folk som lærere, psykologer og prester, som gjerne bidrar med innsikt og erfaring.  Her i vårt fylke er det registrert 600 smittede, og vi besøker folk hjemme og på sykehus og tar dem med på turer.

Pastor Rosellys Laborde på Cuba viser stolt frem Solidaritetsprisen, som Den lutherske kirken mottok for sitt arbeid blant HIV-AIDS-smittede. 

Samarbeid
Den lutherske kirken på Cuba, IEU (Iglesia Evangelica Unida – Sinodo Luterano), har drevet oppsøkende virksomhet i denne marginaliserte gruppen siden 2006. Det hele startet med at Helsedepartementet inviterte kirken til en nasjonal HIV/AIDS-konferanse. 

Konferansen gjorde voldsomt inntrykk på våre folk, og på den påfølgende gudstjeneste var det spontan enighet om å gjøre noe, forteller pastor Laborde. - Siden har det vært et godt samarbeide med myndighetene, og kommunen bruker kirkens lokaler til alle kurs og seminar for denne målgruppen. Kirken har også vært vertskap for en nasjonal konferanse sammen med helsemyndighetene.  Det er uhyre viktig å være til stede for dem som ses ned på i samfunnet!

Støtt kirken når de gir en utstrakt hånd til de HIV/AIDS-syke!
Normisjons gavekonto er 1503.02.13537 med prosjektnummer 114.96.999.