Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

Utfordrende for urfolk i Bangladesh

Kurs i tekstil
Foto: Jacob Smørdal

Northern Development Foundation (NDF) driver arbeid blant utsatte urfolk, og er et av prosjektene Normisjon støtter i Bangladesh.

– Det finnes ingen egne rettigheter for urfolk i Bangladesh. Ved å ikke anerkjenne urfolkene, plasseres de i kategorien etniske minoriteter. Som en konsekvens av at de blir definert som etniske minoriteter, stiller urfolk svakere med tanke på rettigheter som helsetilbud og skolegang. Men også retten til eget land. Gjennom eksempelvis falske rettsaker og trusler, presses de ut av landområder som de har en historisk rett til. Mange blir også lurt til å ta opp lån på eget land, og mister ofte tilslutt området, da de ikke kan betale gjelden, forteller Jacob Smørdal, prosjektkoordinator for Bangladesh i Normisjon.

Selvhjelpsgruppe i regi av NDF, med prosjektet " A handfull rice". Alle i gruppen legger ris i en pot, som de kan låne/ta tilbake fra i perioden mellom risavlingen. På den måten sikres matsikkerheten, samtidig som det er urfolkene som selv sitter med kontrollen.

Mye av NDF sitt arbeider er på grasrotnivå, ved å gi urfolkene kunnskap om sin egen kultur og sine egne tradisjoner, og jobbe med myndiggjøring. Yrkesutdannede er en dessuten en mangelvare i Bangladesh, og NDF reiser derfor rundt til landsbyer der urbefolkning bor, og gir 3-6 måneders kurs i blant annet mekaniske fag, tekstil og data/elektronikk.

Opplæring i mekaniske ferdigheter blant urfolk

Victor Lakra, Leder for NDF,  forteller at de den siste tiden også har greid å knytte sterkere bånd med andre NGOer og nettverk som jobber med det samme. Sammen har disse greid å legge press på myndighetene i Bangladesh. Det felles målet er nå å få myndighetene til å anerkjenne urbefolkningen i landet. 

Victor Lankra og en kvinnegruppe demonstrerer for urfolks rettigheter i Dhaka, Indigenous day 2015

– På nasjonalt nivå opplever NDF å få økt anerkjennelse for sitt arbeid, og de har blitt en av mange viktige aktører som jobber for urfolks rettigheter i Bangladesh, forteller Smørdal, som i høst har besøkt flere av prosjektene til NDF. Lakra forteller det at de merker dette gjennom at de i det siste har opplevd at lærere fra universitetet, forskere, og lokalbefolkning  kommer til nettopp NDF når de trenger mer informasjon om urbefolkningen.

– Jeg opplever at NDF har veldig høy troverdighet i Bangladesh, da de jobber så tett på grasrota. Det at Victor Lakra som leder selv hører til urfolkgruppen Orao, gir NDF som aktør en annen type integritet, forteller Smørdal. 

For å støtte NDF og rettighetsarbeidet for urfolk i Bangladesh:
Gi med kort her eller benytt konto nummer 1503 02 13527 og merk innbetalingen "Samfunnsutvikling i Bangladesh."