Ingen Javascript

Din nettleser har deaktivert Javascript som brukes på denne nettsiden.
Trenger du hjelp for å aktivere klikk her

På flukt

Terje Høyland er engasjert for våre nye landsmenn. Han utfordrer oss til å møte dem med godhet i stedet for frykt.
Einar Larsen

Terje Høyland (44) kommer fra Mandal, men flyttet til Rogaland for å gå på Misjonshøyskolen i 1990. Fra samme tid begynte han å gå i IMI-kirken og ble en del av den. Der jobber han i dag som leder for det internasjonale arbeidet.

 Ressursfokus

Terje sier at det som har preget han mest, er at han bodde syv år på østkanten av Paris som misjonær for NMS. Der møtte han det multikulturelle samfunnet. Fra før visste han lite om mennesker fra andre nasjoner og kulturer. Terje kjenner seg igjen i dem som frykter andre.

- Skepsisen kom jo først og fremst av mangel på kjennskap. Etter hvert ble jeg kjent med mange ulike mennesker med ulik bakgrunn. Erfaringene fra Paris lærte meg mye om å se mulighetene med nye landsmenn.

 Kan du si noe om disse erfaringene?

- Vi må huske på at ingen ønsker å være til bry. Alle liker å bidra og å ha betydning. Derfor må vi ikke tenke: «Stakkars innvandrere, hva kan vi gjøre for dem?» Vi må tenke at hver eneste en representerer en ressurs. Vi snakker om innvandrere, flyktninger og asylsøkere, men bør heller fokusere på det enkelte mennesket. Merkelappene er ikke feil, men vi må gå dypere slik at vi finner de verdiene den enkelte har.

 Fremmedfrykt og godhet

- Det er vårt verdisyn som avgjør om vi lykkes som et multikulturelt samfunn. Utfordringen er vanskelig og den fordrer at alle krefter går sammen om oppdraget. Frykt er vår største utfordring. Både velbegrunnet og ubegrunnet frykt kan stoppe framdriften fordi den paralyserer. Derfor er det viktig å snakke om frykten og være ærlig om den. Men frykt er ikke fra Gud, og den er ødeleggende. Frykt fører oss bort fra hverandre. Det vi trenger, er å komme nærmere.

 Hva tenker du om dem som sprer fryktbasert informasjon?  

- Det er viktig å heie på ytringsfriheten og ikke være redd for meninger. I møte med slik informasjon kan vi lære om utfordringene samfunnet står overfor. Samtidig må vi være klar over at om vi sprer fryktbasert informasjon, bidrar vi til at frykten blir en realitet. Da vil flere trekke seg bort og integreringen blir vanskeligere.

 

- Hva ville Jesus gjort? Vi trenger å bli med på det Jesus gjør, også i det å ta imot de fremmede. Bibelen er svært tydelig på hvordan vi skal behandle de fremmede. Dette vekker oppsikt blant muslimene. Flere av de nyankomne til Stavanger forteller at de har hørt om en som sier: «Hvis noen slår deg på kinnet, vend det andre til.» «Han vil jeg gjerne bli kjent med,» sier de. 

 Integrering i hverdagen

Hvordan skal vi lykkes med integreringen?

- Det er faktisk enklere enn vi tror. De siste månedene har jeg sett at skeptiske mennesker har blitt heftig begeistret av å være sammen med flyktninger. Det starter med en kopp kaffe eller te, strikking eller en tilfeldig prat. IMI-kirken har flere års erfaring med språkkafe. Det er en glimrende måte å starte integreringsarbeidet på. Og det krever lite ressurser. Med enkle grep kan menigheter, foreninger, forsamlinger og enkeltpersoner være med å bestemme om flyktningkrisen skal bli positiv eller ikke.

 - Normisjon kan bidra til at dette kan bli en suksess. Det siste året har gjort meg optimistisk. Det er fantastisk å se alt det frivillige engasjementet og mange har fått et personlig møte med fremmede kulturer. Jeg har sett mennesker fra sterk konservativ islamsk kultur bli møtt med godhet og varme. Det har ført til at de har tatt del i vår kultur og fått smaken på den.

 - Multikulturell kompetanse vil bli minst like viktig som teknologisk kompetanse i fremtiden, fordi det er den største globale utfordringen. Norge har historisk vært åpent mot verden, og det har aldri vært enklere enn nå: Verden er i ditt nabolag.

 Normisjon ønsker å oppfordre til at vi deltar i dette særdeles viktige arbeidet! Er du usikker på hvordan du eller ditt lag kan bidra? Ta gjerne kontakt med oss på regionskontoret eller IMI-kirken. De har også opprettet en hjemmeside med god informasjon: www.vivilhjelpe.no.